Kirjaudu sisään | In English
Haku    

CRnet verkkokurssien kuvaukset


CRnetin verkkokurssit rakentuvat 2-3 modulista, joiden lopussa on osaamista mittaavat testit, joiden perusteella järjestelmästä saadaan todistus kurssin suorittamisesta.

CRnetin verkkokurssit ovat suunniteltu tukemaan itsenäistä verkko-opiskelua. Kurssit ovat toteutettu yhteistyökumppanimme Metael Oy:n Oppimestari-verkkokurssialustalle.

Kurssin hinta 390 EUR + alv /henkilö. Kysy myös yrityskohtaista tarjousta  crnet (at) crnet.fi  tai +358 50 511 3703/Tuula.

Verkkokurssin tilaus: crnet (at) crnet.fi


Vastuullinen liiketoiminta

Mitä on vastuullinen liiketoiminta? Ekonomiaa ja ekologiaa mutta myös hyvää johtamista ja paikallista toimintaa sekä globaalia näkökulmaa liiketoimintaan.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten talous- ja ympäristöasiat saadaan tasapainoon
 • Voiko työtyytyväisyyttä kuitenkaan mitata luotettavasti
 • Onko kestävä kasvu mahdollista


Kestävä vihreä talous

Kestävä vihreä talous on termi, joka yleistyi vuonna 2012. Kestävä (vihreä) talous sisältää taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden ulottuvuuden.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten globaali talous vaikuttaa yritysten talous-ja ympäristöasioihin
 • Miten ilmastonmuutos muuttaa maailmantaloutta
 • Mikä on uutta talousajattelua.


Vastuullisen liiketoiminnan mittarit ja indikaattorit

'Mitä ei mitata, sitä ei voi johtaa' - ja tästä syystä myös vastuulliselle liiketoiminnan tuloksia pitää mitata.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat keskeisimmät talousvastuun mittarit ja indikaattorit
 • Mitkä ovat keskeisimmät ympäristövastun mittarit ja indikaattorit
 • Mitkä ovat keskeisimmät henkilöstövastuun mittarit ja indikaattorit.


Ympäristöjohtaminen

Ympäristöjohtaminen terminä lanseerattiin 1990-luvun alkupuolella. Ympäristöjohtamisen toimenpiteet ovat huomattavasti vanhempia - aiemmin puhuttiin yritysten ympäristösuojelusta.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat ympäristöjohtamisen keskeiset kulmakivet
 • Miten ympäristöjohtaminen integroidaan muuhun johtamisjärjestelmään
 • Miten liitetään yhteen talous- ja ympäristöasiat.


Energia- ja materiaalitehokkuus

Energia- ja materiaalitehokkuus ovat erittäin ajankohtaisia aiheita kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa ympäri maailmaa. On kysymys resursseista ja niiden riittävyydestä.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin

 • Miten yritys voi parantaa energiaviisauttaan
 • Entä mikä energialähde on vähäpäästöisin - vai onko sellaisia lainkaan
 • Kuinka parhaiten organisoidaan materiaalien kierrätys ja sivuvirtojen loppusijoitus.


Hiilijalanjäljen laskenta

Ekologinen jalanjälki, ekologinen selkäreppu, ympäristökuormitukset - ja hiilijalanjälki. Ympäristölaskennan mittareilla on ollut niiden lyhyen historian aikana monta nimitystä.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten hiilijalanjälki pitäisi laskea
 • Pysytäänkö vain omassa organisaatiossa vai lasketaanko mukaan myös toimitusketjun kasvihuonekaasupäästöt
 • Mihin näitä päästömääriä suhteutetaan - vai suhteutetaanko lainkaan 
 • Miten hiilijalanjäljestä pitäisi viestiä.


Työhyvinvointi, työterveys ja työturvallisuus

Työssä jaksaminen ja työurien pidentäminen ovat tämän päivän haasteet suomalaisisa yrityksissä ja organisaatioissa. Miten päästään sanoista tekoihin - se lienee nyt polttavin kysymys yrityksissä.

Kurssi sisältää työhyvinvoinnin, työterveys- ja työturvallisuusasioiden perusteet sekä runsaasti ajankohtaisia lähteitä oman tietotaitotason ylläpitoon.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten työterveys ja työturvallisuus ovat osana yrityksen operatiivista toimintaa
 • Miten TTT- asiat  mitataan ja raportoidaan
 • Miten parannetaan organisaation työhyvinvointia ja edistetään työssäjaksamista


Vastuullisuusviestintä

Yritysvastuu ja vastuullinen liiketoiminta ovat olleet osana johtamisen oppikirjoja koko 2000-luvun. Käytännössä vastuullisuusviestintä ei ole kuitenkaan kovin monen organisaation päivittäisellä työlistalla - korkeintaan tehdään vuosittain yhteiskuntavastuun raportti.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä viestitään ja miten viestitään vastuullisesta liiketoiminnasta
 • Vastuullisen liiketoiminnan sisäinen ja ulkoinen viestintä: mitä ja kenelle
 • Miten saadaan aikaan dialogia sidosryhmien kanssa.


Monikulttuurinen työyhteisö

Monikulttuurinen työyhteisö on rikkaus mutta se on usein myös hyvin haasteellinen ympäristö toimijoilleen. Kurssin avulla tutustutaan moninaisen ja monikulttuurisen työyhteisön yhdenvertaisuuteen, vuorovaikutukseen ja tuottavuuteen. 

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä ovat moninaisuuteen liittyvien ajattelutapojen perusteet
 • Mitä ovat moninaisuuden käsitteet mm. kulttuurierot, niille annetut merkitykset ja niiden vaikutus työyhteisöön
 • Mikä on moninaisuusosaamisen rooli kilpailukyvyssä.


Vastuullinen hankintatoimi

Hankintatoimi on monen yrityksen merkittävin - ja ehkä haavoittuvinkin - operatiivinen toiminta. Jopa 60 % taloudellista resursseista on linkittynyt hankintatoimeen. Vastuullinen hankintatoimi on yhteistyötä ja kumppanuutta - ei loputonta kilpailuttamista.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten rakennetaan toimiva ja tehokas hankintatoimi
 • Mitkä ovat kumppanuuksien tärkeimmät tekijät
 • Mitä hankintatoimessa pitää mitata ja miten pitää palkita toimijoita.


Vastuullinen toimitusketju

Vastuullinen toimitusketju on osoittautunut monelle yritykselle hyvin haasteelliseksi osaksi toimintaa: miten voidaan pitkissä toimitusketjuissa todentaa jokaisen toimijan vastuullisuus talous-, ympäristö- ja henkilöstöasioissa.

Kurssi antaa vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten vuorovaikutteisia toimintamalleja sovelletaan tilaus-toimitusketjujen kehittämisessä
 • Miten arvioidaan toimittajien talouasioiden vastuullisuutta
 • Miten arvioidaan toimittajien ympäristö- ja turvallisuusasioita
 • Miten arvioidaan toimittajien johtamismenettelyjä ja henkilöstön työhyvinvointia
Päivitetty: 07.08.2018