Ympäristövastuusta on tullut erittäin olennainen osa työnantajamielikuvaa: 83 prosenttia suomalaisista pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että oma työnantaja toimii vastuullisesti ympäristöä kohtaan. 65 prosenttia arvelee, ettei työskentelisi yrityksessä, jossa ympäristövastuusta ei huolehdita. Tulokset selviävät tekstiilipalveluyritys Lindströmin Kantar TNS:llä teettämästä kyselytutkimuksesta. ”Ympäristövastuu on suomalaisille tärkeä osa vastuullisuutta. Olemme selkeästi vastuuntuntoisia luontoihmisiä, eikä työnantajalta odoteta yhtään vähempää. Pelkkä sanahelinä ei myöskään riitä meille, sillä 73 prosenttia suomalaisista piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että ympäristövastuu otetaan huomioon ja jopa 83 prosenttia piti tärkeänä sitä, että oma työnantaja toimii vastuullisesti. Pelkkä huomiointi ei siis riitä – tarvitaan tekoja”, toteaa Lindström Suomen toimitusjohtaja Pasi Saarinen. 65 prosenttia suomalaisista ei työskentelisi yrityksessä, joka toimii piittaamattomasti ympäristöä kohtaan. ”Tämä on yrityksille tosi tärkeä viesti siitä, että ympäristövastuuseen kannattaa todella panostaa. Kun lisäksi EK:n kyselyn mukaan iso osa suomalaisista harkitsee työpaikan vaihtoa, ja työvoiman saatavuus ja vaihtuvuus ovat monille yrityksille iso haaste, on syytä todella nähdä ympäristövastuu osana työnantajakuvaa”, Saarinen painottaa.

Työpaikan valintavaiheessa ympäristövastuullisuus ei korostu aivan niin voimakkaasti, sillä vain 41 prosenttia sanoi kiinnittävänsä huomiota työnantajan ympäristövastuullisuuteen työpaikkaa valitessaan. 44 prosenttia ei kiinnitä siihen huomiota juuri lainkaan. ”Ero lukujen kohdalla perustuu ehkä siihen, että ympäristövastuun saatetaan ajatella olevan alakohtaista, jolloin luotetaan siihen, ettei omalla alalla toimita vastuuttomasti tai ympäristöasiat eivät ole omalla alalla olennaisia. Kuitenkin aivan jokaisella alalla voidaan tehdä asioita kestävämmin ja ympäristöystävällisemmin. Uskon, että kun yrityksissä panostetaan näihin pieniin suuriin asioihin ja kerrotaan niistä, se lisää houkuttelevuutta ja sitoutumista”, Saarinen arvelee.

Lähde: Lindström Oy

The post 83 prosenttia suomalaisista pitää työnantajan ympäristövastuullisuutta tärkeänä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.