Yliopiston hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen viime vuodelta. Aalto-yliopiston hallitus hyväksyi vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kokouksessaan 17.3.2022. Aalto-yliopiston uusi strategia astui voimaan vuoden 2021 alussa. Sen myötä yliopisto on ottanut määrätietoisen suunnan kohti kestävää tulevaisuutta.

Pitkään jatkunut koronaviruspandemia vaikutti edelleenkin monin tavoin yliopiston toimintaan vuonna 2021. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen oli keskeinen kehittämiskohde erityisesti poikkeustilan sekä etänä työskentelyn ja opiskelun seurauksena.

Akateemiset tulokset kehittyivät pandemiasta huolimatta myönteisesti. Eniten viittauksia saavien top 10 % -julkaisujen määrä kasvoi 1 577 (1 512 vuonna 2020) julkaisuun. Taiteellisen toiminnan tuloksia kirjattiin yhteensä 315 (239). Vuoden aikana suoritettiin yhteensä 1 509 (1 340) kandidaatin, 1 831 (1 952) maisterin ja 182 (214) tohtorin tutkintoa.

Merkittävimpien kansainvälisten rankingien mukaan yliopisto on tutkimuksen avainalueillaan jo noussut maailman johtavien yliopistojen joukkoon. Keihäänkärkenä on taiteen ja muotoilun ala, jolla yliopiston sijoitus on kuudes maailmassa vuonna (QS World University Rankings). Nuorten, alle 50-vuotiaiden yliopistojen vertailussa Aalto-yliopisto ylsi vuonna 2021 yhdeksännelle sijalle (QS World University Rankings). Vuoden 2022 alussa Aalto-yliopisto listattiin maailman 40. kansainvälisimmäksi yliopistoksi (Times Higher Education).

Aalto-yliopiston edustamien alojen osaajiin kohdistuu voimakasta kysyntää, hakijamäärät ovat kasvussa, ja yliopistoista valmistuneiden työllistymisaste on erittäin korkea. Vastatakseen kansallisiin osaajatarpeisiin yliopisto on sitoutunut aloituspaikkojen merkittävään lisäämiseen omilla aloillaan.

Kampuskehitysohjelma eteni vuonna 2021 suunnitelmien mukaisesti. Otaniemen vanhan ostoskeskuksen peruskorjaus valmistui toukokuussa 2021, ja uudistettu ostoskeskus A Blanc toimii nyt kampuksen toisena palvelukeskittymänä. Aalto-yliopisto Works -kokonaisuuden rakennustyöt jatkuivat K-korttelissa. Aalto-yliopisto Worksista rakentuu vaiheittain työpajamaisten tilojen kokonaisuus yliopiston eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Aalto-yliopisto pyrkii hiilineutraaliin kampukseen vuoteen 2030 mennessä.

Yliopiston pro forma -tuloslaskelman mukaiset operatiiviset tuotot vuonna 2021 olivat 370 (343) miljoonaa euroa, ja valtionrahoitus oli pääasiallinen tulonlähde. Avustustuottoja saatiin pääosin Suomen Akatemialta, Euroopan unionilta ja Business Finlandilta. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut, joiden osuus oli 69 (68) prosenttia, ja tilakulut, joiden osuus oli 12 (12) prosenttia operatiivisen toiminnan kuluista.Pandemian seurauksena kustannuskertymä oli alhaisempi kuin normaalin toiminnan vuotena. Yliopiston pro forma -tuloslaskelman mukainen operatiivinen tappio oli 7 (15) miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan voitto oli yhteensä 215 (41) miljoonaa euroa ja se muodostui pääasiassa sijoitusrahastojen myynneistä syntyneistä myyntivoitoista ja sijoitusrahastojen arvonnoususta. Rahoitusmarkkinoiden vahva kehitys vaikutti merkittävästi sijoitustoiminnan voittoon.

Yliopiston taseen loppusumma oli vuoden lopussa 2 044 (1 869) miljoonaa euroa.

Lähde: Aalto-yliopisto

 

The post Aalto-yliopistolla vuonna 2021 vahva suunta kohti kestävää tulevaisuutta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.