Maatilojen biokaasutuotanto tarjoaa osaratkaisun energiaomavaraisuuden parantamiseen. Tämä vaatii maatalous- ja liikennesektorin sekä hallinnon välistä yhteistyötä. Biokaasukentän toimijat näkevät, että taloudellinen kannattavuus on liiketoiminnan keskeinen reunaehto. Biokaasulla saatavien päästövähennysten arvioidaan myös nousevan merkittävään rooliin investointien vauhdittajana. Biokaasulla voidaan tuottaa päästövähennyksiä liikenteessä, maataloudessa ja energiantuotannossa. Erityisesti maatiloilla on huoli siitä, valuvatko biokaasun päästövähennykset liikennesektorille. Mikäli maatiloilla tuotettua biokaasua käytetään liikennesektorin päästövähennyksiin, täytyy viljelijöille antaa siitä tunnustusta, tutkija Kalle Aro Luonnonvarakeskuksesta (Luke) toteaa. Liikennesektorin toimijoilla on monia eri näkemyksiä maatilojen raaka-aineen hyödyntämistavasta. Maatilan saaman taloudellisen hyödyn on kuitenkin oltava selkeä. Pelkkä lannan typen muuttuminen liukoisempaan muotoon ei vielä tuo tilalle kannattavuutta investoida biokaasutuotantoon, painottaa johtava tutkija Saija Rasi Lukesta.

Biokaasun käyttöä edistävistä tekijöistä merkittävimpiä ovat kannattavuuden ja politiikkaohjauksen vaikutukset. Maatilojen investointituen väliaikainen korotus 50 prosentin tasolle vuosille 2021–2022 toimii hyvänä kirittäjänä, mutta samaan aikaan osunut tilojen kannattavuuskuoppa on rajoittanut investointien määrää. Suomessa on edelleen haasteena tukimekanismien heikko ennakoitavuus ja lyhyet aikajänteet. Nämä vaikeuttavat biokaasuinvestointien toteuttamista. Nykyiselle investointitukitasolle soisi jatkoa, sillä se kannustaa investoimaan, Aro lisää. Kysynnän ja tuotannon suunnittelu samanaikaisesti ehkäisee muna-kana-ongelman syntymistä, erityisesti kuluttajien mukana olo jo alkuvaiheessa on tärkeää. Edellytyksiä biokaasuliiketoiminnalle on sekä julkisen liikenteen käyttövoimana kaupunkien sisällä että raskaan kuljetusliikenteen ratkaisuna.

Tuotannon kannattavuutta on arvioitu Luken ja Savonia-ammattikorkeakoulun FarmGas-PS 2 -hankkeessa. Tutkimusten perusteella Pohjois-Savossa on sekä edellytykset että kiinnostusta biokaasun tuotantoon. Hankkeessa tutkittiin hajautetun biokaasuliiketoiminnan mahdollisuuksia liiketoimintakonseptin, kannattavuuslaskelmien ja haastattelututkimuksen avulla. Tulokset ovat yleistettävissä koko Suomeen. Tuloksia esitellään seminaarissa maanantaina 4.4.2022 Savonia-ammattikorkeakoululla ja verkossa klo 10-12. Biokaasutuotannon esteiden ja ajureiden sekä tuotannon kannattavuuden lisäksi esillä ovat hajautetun tuotantomallin mahdollisuudet.

Lähde: Luke

The post Biokaasu maatiloilta liikenteeseen onnistuu yhteistyöllä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.