Maailmanlaajuisesti arviolta kaksi miljardia aikuista kärsii mielenterveyden ongelmista ja määrä kasvaa hälyttävää vauhtia. Mielenterveyden tunnistamiseen, hoitoon ja seurantaan onkin välttämätöntä kehittää tehokkaampia ja laajemmin skaalautuvia keinoja. DIGIMIND-hankkeen tavoitteena on kehittää luotettavia indikaattoreita yksilön psyko-fysiologisesta voinnista, jotka perustuvat aivojen ja autonomisen hermoston mittaustietoihin ja niiden koneoppimispohjaiseen luokitteluun. Tulevaisuudessa tällaisen tiedon avulla voitaisiin kehittää teknologisia, digitaaliseen hoitopolkuun liitettyjä ratkaisuja. Ratkaisut mahdollistaisivat seurannan etäkäytössä, mikä tekisi hoidosta ja yksilöllisestä hoitoonohjauksesta helpommin saavutettavia. Tällä hetkellä kerätään lisääntyvässä määrin erilaista mittaustietoa hermoston tilasta myös luonnollisissa tilanteissa, mutta sen merkitystä mielentilan kannalta ei juurikaan tunneta. Tavoitteena on löytää luotettavia indikaattoreita, joita voitaisiin mitata kuluttajakäyttöön soveltuvilla laitteilla, ns. raskaan sarjan kuvantamislaitteiden kuten MEG:n tai magneettikuvauksen sijasta, Jyväskylän yliopiston neuropsykologian apulaisprofessori Tiina Parviainen kertoo.

Parviainen johtaa Jyväskylän yliopiston osuutta hankkeesta. Hankkeen muut johtajat ovat Aalto-yliopiston lääketieteellisen kuvantamisen professori Lauri Parkkonen sekä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen, erityisesti koneoppimisen professori Aapo Hyvärinen. Yliopistoilla ja toteutuksesta vastaavilla tutkijoilla on taustalla pitkäaikainen yhteistyö neurotieteiden, aivokuvantamisen, signaalinkäsittelyn ja koneoppimismenetelmien soveltamisessa. Parviainen kertoo yritysyhteistyön tuovan etuja niin tutkimukselle kuin yritysten liiketoiminnalle. Business Finlandin rahoituksella hanke on osa Tietoevry Oyj:n tiekarttaa. Tiekartat ovat veturiyritysten näkemyksiä siitä, millaisia ratkaisuja, teknologioita, ja osaamisia tarvitaan määriteltyjen missioiden saavuttamiseen. Hankkeeseen osallistuvien neljän yrityksen edustajat tuovat hankkeeseen tietoa omalta asiantuntemusalueeltaan, muun muassa tietojärjestelmistä, ohjelmistoista ja fysiologisista mittausteknologioista. Hankkeen nähdäänkin luovan myös tutkimuslaitosten ja yritysten yhdessä muodostaman ekosysteemin, jonka pohjalta on mahdollista jatkaa muodostetun konseptin konkreettisempaa toteutusta. Hanke tulee luomaan tärkeää osaamista ihmistieteiden ja teknologisen osaamisen rajapinnalle. Hankeyhteistyö tarjoaa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä merkittävää hyötyä suomalaisten yritysten kansainväliselle viennille ja liiketoiminnan kehittämiselle, Parviainen kuvailee. Kolmevuotisessa Psykofysiologinen mittaus ja seuranta mielentilan digitaalisena indikaattorina (DIGIMIND) -hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston lisäksi myös Tietoevry Oyj, Polar Electro Oy, Aisti Health Oy sekä Vigofere Oy. Myönnetyn Business Finland-rahoituksen muotona on kumppanuusmalli Co-Innovation.

Lähde: Jyväskylän yliopisto

The post Business Finlandilta miljoonarahoitus mielen hyvinvoinnista kertovan datan tutkimukseen – tutkimus luo ensiaskeleet saavutettavammille palveluille appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.