Hieman alle puolet Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyyn vastanneista yrityksistä hyödyntää tällä hetkellä tekoälyä. Valtaosa kuitenkin näkee tekoälyn ja koneoppimisen merkittävimpänä kasvuvoimana liiketoiminnalle. Mitä suurempi yritys, sen vahvemmaksi tekoälyn ja digitalisaation merkitys liiketoiminnan kehittämisessä muodostuu. Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä, johon vastasi yli 450 yritystä. Kyselyyn vastanneista jäsenyrityksistä 45 prosenttia hyödyntää toiminnassaan tekoälyä. Yleisimmät tekoälyn käyttökohteet ovat tiedon analysointi (40 % vastanneista), asiakaspalvelutyön parantaminen (39 %) sekä myynnin ja markkinoinnin kehittäminen (36 %). Vastanneista 42 prosenttia suunnittelee investointeja tekoälyratkaisuihin

ChatGPT:tä tai vastaavia tekoälysovelluksia hyödyntäviä yrityksiä oli noin 40 prosenttia vastanneista. Tämän lisäksi hieman alle puolet vastanneista selvittää parhaillaan tekoälyn mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi. ”Tekoälyn hyödyntäminen ja uusien mahdollisuuksien hahmottaminen liiketoiminnassa on lyönyt läpi kaikissa yrityskokoluokissa. Nyt olisi huolehdittava siitä, että yrityksissä riittää näkemystä ja rohkeutta tekoälyn kokeiluun ja käyttöön”, toteaa EK:n johtava asiantuntija Mika Tuuliainen. Vain harva yritys suuntaa digikehityksellä kohti uutta liiketoimintaa. Tämän hetken digikehitys painottuu omien liiketoimintaprosessien tehostamiseen ja uusien työtapojen kehittämiseen. Lähes 80 prosenttia vastaajista näkeekin tekoälyn potentiaalin prosessien optimoinnissa, kustannussäästöissä ja laadun parantamisessa. Tekoälyn tuoman kilpailuedun merkitys kasvaa yrityskoon mukaan. Mitä suurempi yritys, sitä voimakkaammin tekoälypohjaisten ratkaisujen mahdollistama kilpailuetu korostuu. Tuotekehitykseen tekoälyä hyödyntää noin joka kymmenes yritys. Digitaidot ja -osaaminen ovat tällä hetkellä riittävällä tasolla, mutta yritysten tarve lisäosaamiselle kasvaa lähivuosina.

Osaamistarpeet kohdistuvat niin tekoälyn mahdollisuuksien ymmärtämiseen kuin datan laaja-alaiseen hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä. ”Tärkeimmät tavat kehittää digi- ja teknologiaosaamista ovat työssä oppiminen, nykyisten työntekijöiden kouluttaminen, kokeilut ja testaaminen sekä yhteistyö toisten yritysten kanssa. Vastanneista ainoastaan noin viidennes koki tutkimus- ja oppilaitosyhteistyön mielekkäimmäksi osaamisen kehittämisen tavaksi. Oppilaitosten ja pk-yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen onkin tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa työssä tarvittavien taitojen uudistamisessa”, sanoo Tuuliainen.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK

The post EK:n digikysely: Tekoälyssä suurin potentiaali liiketoiminnan kasvulle – pullonkaulana osaaminen appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.