Materiaalitehokkuuden sitoumukseen liittyneet elintarvikealan yritykset asettivat kolme vuotta sitten kunnianhimoisia tavoitteita ruokahävikin ja jätteiden vähentämiseksi, luonnonvarojen säästämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi. Sitoumuksessa mukana olevat elintarvikealan yritykset onnistuivat vuosina 2019−2021 vähentämään ruokahävikkiään yli 10 miljoonaa kiloa.

Sitoumukseen liittyneet elintarviketeollisuuden, pakkaus- ja kaupan alan yritykset raportoivat tekemistään materiaalitehokkuustoimista ja niiden toteutuneista vaikutuksista vuosittain valtion kestävän kehityksen yhtiölle Motivalle. – Sitoumus pakottaa yritykset verrattain tarkkaan ruokahävikin, jätemäärien ja eri toimien vaikutusten seurantaan ja raportointiin. Se kuitenkin tuottaa yrityksille itselleen rahanarvoista tietoa tehokkaimmista toimista esimerkiksi ruokahävikin vähentämiseksi tai materiaalihukan minimoimiseksi, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen johtava asiantuntija Satumaija Levón Elintarviketeollisuusliitosta sanoo.

Sitoumus on myös yhteiskunnallisesti merkittävä. – Suomi on sitoutunut puolittamaan ruokahävikin vuoteen 2030 mennessä ja elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus on yksi keskeinen työkalu tämän tavoitteen saavuttamisessa, erityisasiantuntija Petri Koskela maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Raportointitiedon perusteella päivittäistavarakaupoissa valikoiman ja toimitusketjun hallinta sekä hukka- ja ilta-alet ovat osoittautuneet tehokkaiksi toimiksi ruokahävikin vähentämisessä. Elintarviketeollisuudessa tehokkaimmat toimet ovat liittyneet hävikin juurisyiden tunnistamiseen hävikin seurantaa kehittämällä. Näihin syihin puuttumalla ja prosesseja tehostamalla on pystytty vähentämään tuotannosta syntyvää hukkaa. Hävikin vähennystoimet kannattavat myös taloudellisesti, sillä yksittäisillä toimilla elintarviketeollisuudessa on raportoitu saavutettavan jopa satojen tuhansien eurojen vuosisäästöjä. Yrityksiä kannustetaan hävikkitalkoisiin korotetulla katselmustuella

Kolmevuotisen sitoumuskauden tulokset ovat olleet kannustavia ja siksi uusi, viisivuotinen sitoumuskausi käynnistettiin alkuvuodesta. Uutena toimijana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen tuli mukaan matkailu- ja ravintola-ala. – Yritysten kannattaa kiirehtiä liittymään mukaan sitoumukseen, sillä tänä syksynä Business Finland tarjoaa sitoumukseen liittyneille yrityksille korotettua rahallista tukea materiaalikatselmuksen toteutukseen, Aki Finér vinkkaa.

Materiaalikatselmuksessa käydään läpi yrityksen materiaalivirrat ja tunnistetaan toimia, joilla nipistetään kaikenlainen hukka minimiin ja saavutetaan rahallista säästöä.

Lähde: Motiva Oy

 

The post Elintarvikeala vähensi ruokahävikkiä kolmessa vuodessa yli 10 miljoonaa kiloa yhteisellä sitoumuksella appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.