Korkea sähkönhinta on kiihdyttänyt uusiutuvien energiateknologioiden markkinoita: aurinkosähköjärjestelmiä ja lämpöpumppuja on asennettu tiuhaan tahtiin niin pieniin kuin suurempiin kohteisiin ja asennuksia joutuu odottamaan kuukausia. Pulaa on sekä laitteistoista että tekijöistä. Jatkossa työvoimapula korostunee entisestään, sillä sekä EU:n että Suomen omat vähähiilisyystavoitteet kasvattavat uusiutuvan energian kysyntää. Uutta työvoimaa tarvitaan. ”Energiamurros vaatii rakennetun ympäristön ja uusiutuvan energian osaajia, joilla on hallussa uudet energiateknologiat: tuulivoima, aurinkoenergia, lämpöpumput. EU:n sekä Suomen omat tavoitteet tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja hiilineutraaliuteen.

Jotta energiamurros etenee, tarvitaan tekijöitä. Energiavirasto ja Motiva kampanjoivat uusiutuvan energian ammatteihin tähtäävistä ammattiopinnoista erityisesti yläkoulusta opintojaan jatkaville. Opiskelemaan ammattiopistoon -verkkosivujen kautta löytyy hyvää tietoa tutkinnoista ja opinnoista, joilla voi tähdätä työskentelemään niin aurinko-, tuuli- kuin lämpöpumppujen asennus- ja ylläpitotehtäviin. ”Vihreään siirtymään tarvitaan konkreettisia tekoja, näen oman työni juuri konkreettisena tekona siihen, että saadaan omavaraisuutta energiatuotantoon. Varsinkin nyt, kun puhutaan jo sähköpulasta, niin se, että meillä on omaa kapasiteettia omalla katolla, on mielestäni todella tärkeää”, painottaa sähköasentaja Jyri Peippo. Omista kokemuksistaan ovat sivustolla kertomassa myös muut eri aloilla työskentelevät tekijät. ”Ilmastonmuutos ja energiamurros muuttavat yhteiskuntaa ja sähköalaa paljon, kun hiilineutraali uusiutuva sähkö korvaa vanhat tuotantotavat”, sanoo toimitusjohtaja Kari Uusitalo Sähkö- ja teleurakoitsijaliitosta ja jatkaa: ”Uusien teknologioiden yleistyminen tarkoittaa, että tekijöitä tarvitaan vieläkin enemmän, jotta niin perinteiseen työhön kuin uusiinkin ratkaisuihin riittää toteuttajia.”

Myös muut toimialaliitot nostavat omissa tervehdyksissään esiin tulevan työvoiman tarpeen: tekijöitä tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Lämpöpumppujen myynti on kasvanut huimasti ja ala näkeekin asentajapulan jo uhkana vihreälle siirtymälle. Myös kylmäalalla toivotetaan kaikki uudet tekijät tervetulleeksi. “Opiskelemaan ammattiopistoon –sivustolle on koostettu opinto-ohjaajien ja oppilaiden tueksi tietopaketti, jota varten haastattelimme ammattiopistojen opiskelijoita, opettajia ja jo työssä olevia. Kysyimme, millaista opiskelu on ammattiopistossa ja miksi opiskelijat, ja työtä jo tekevät ovat alan valinneet”, kertoo asiantuntija Nina Teirasvuo Motiva Oy:stä. “Keskusteluissa nousi esille huoli energian riittävyydestä ja ilmastonmuutoksesta. Monella oli ajurina halu osallistua energiamurrokseen ja vauhdittamaan siirtymistä vähäpäästöisiin tai päästöttömiin energiamuotoihin.”

Lähde: Motiva Oy

The post Energiakriisi kiihdyttää energiamurrosta – uusien teknologioiden osaajia tarvitaan appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.