Interreg Aurora -rahoitteisen HE4T-hankkeen tavoitteena on löytää teollisuuden tarpeisiin energian talteenottoratkaisuja, jotka toimivat ilman akkuvirtaa. Yhteispohjoismaisessa hankkeessa on mukana asiantuntijoita Suomesta, Ruotisista ja Norjasta. Energiankeräysratkaisut (Energy Harvesting) tuottavat energiaa erilaisista fysikaalisista ilmiöistä, kuten auringonvalosta, liikkeestä tai lämpötilan vaihteluista. Niiden tavoitteena on vähentää paristojen käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja varmistaa, että langattomista anturiratkaisuista tulee entistä luotettavampia ja huoltovapaampia.

Energian talteenotto toimii siten, että laitteet ja järjestelmät voivat kerätä ja varastoida energiaa ympäristöstään. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi aurinkopaneeleilla, jotka muuttavat auringonvalon sähköksi, tai liikettä keräävillä laitteilla, jotka muuttavat liike-energian sähkövirraksi. Lämpötilan vaihtelut voidaan myös hyödyntää lämpösähköisten generaattoreiden avulla. Näiden energian talteenottoratkaisujen ansiosta laitteet voivat toimia pitkiä aikoja ilman, että akkuja tarvitsee vaihtaa tai ladata. Tämä vähentää ympäristöhaittoja ja parantaa myös langattomien anturiratkaisujen luotettavuutta, sillä paristojen tyhjenemisen aiheuttamat katkokset voivat olla haitallisia teollisissa sovelluksissa.

HE4T (Harvesting Energy for Data Acquisition and Transfer) -hankkeen aikana kehitetään ja demonstroidaan erilaisia energiankeruuseen perustuvia ratkaisuja Interreg Aurora -alueiden teollisissa käyttötapauksissa. Nämä ratkaisut räätälöidään kunkin käyttötapauksen erityisvaatimusten mukaisiksi, ja niissä hyödynnetään käytettävissä olevia fyysisiä energialähteitä ja otetaan huomioon sopivat tiedonsiirto- ja käsittelytarpeet. Hankkeessa pyritään myös löytämään innovatiivisia lähestymistapoja energiankeräysratkaisujen hyödyntämiseen. Kokoamalla yhteen asiantuntijoita Suomesta, Norjasta ja Ruotsista hanke tukee laajempaa aloitetta, jonka tavoitteena on edistää kestävää ja tehokasta energiankäyttöä teollisuudessa. Perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa ympäristöystävällisempi ja vähän huoltoa vaativa teollinen tulevaisuus. Hankkeen päätoteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulu, ja siinä ovat mukana Vaasan Yliopisto, Luulajan Teknillinen Yliopisto ja Tromssan Yliopisto. Hanketta rahoittaa Interreg Aurora, Lapin Liitto ja Tromssan ja Finnmarkin lääni. Hanke on alkanut 1.1.2023 ja kestää vuoden 2025 loppuun. Kokonaisbudjetti on 1 839 724 euroa, josta EU-rahoitusta on 917 909 euroa.

Lähde: Lapin AMK

The post Energian louhinnalla kohti paristotonta elektroniikkaa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.