Euroopan parlamentti hyväksyi tänään täysistunnossaan paljon keskustelua herättäneen ennallistamisasetuksen hyvin tiukassa äänestyksessä.

“Äänestyksen lopputulos on kompromissi, mutta tärkeää on, että luonnon kannalta päätös on positiivinen. Jos äänestystulos olisi ollut päinvastainen, tavoite luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä olisi todennäköisesti ollut mahdotonta saavuttaa”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

“Luonnon ennallistamista tehdään Suomessa jo nyt paljon. Tämä äänestystulos vahvistaa sitä, että ennallistamistoimiin on varmistettava riittävä rahoitus tuleville vuosille”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Ennallistamisessa ihminen pyrkii palauttamaan heikentämäänsä luontoa lähemmäs luonnon alkuperäistä tilaa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi patojen purkamista joista, metsien luontaisten rakennepiirteiden palauttamista ja suo-ojien tukkimista. Ennallistamisasetuksen tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä ennallistamistoimenpiteitä olisi tehty 20 prosentilla EU:n maa- ja merialueista.

Ennallistamisasetus on osa EU:n biodiversiteettistrategiaa, jonka tavoite on pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä. Tämän jälkeen luonnon monimuotoisuus on tarkoitus saada kasvu-uralle EU:n alueella. Biodiversiteettistrategia on puolestaan EU:n vihreän kehityksen ohjelman, Green Dealin, kulmakivi. Kunnianhimoinen ohjelma on tehnyt EU:sta edelläkävijän luontokadon torjunnassa ja vihreässä siirtymässä.

Lue lisää: EU:n ennallistamisasetuksen ABC – tämä kannattaa tietää Euroopan ennallistamisasetuksesta ja biodiversiteettistrategiasta
https://wwf.fi/uutiset/2022/11/eun-biodiversiteettistrategian-abc-tama-kannattaa-tietaa-euroopan-unionin-ennallistamisasetuksesta-ja-luonnonsuojelutavoitteista/

Lähde: WWF Suomi

The post Ennallistamisasetus selviytyi EU-parlamentin äänestyksessä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.