Suomalaisista 55 prosenttia arvioi, että maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Ensimmäistä kertaa 25-vuotisen mittaushistorian aikana enemmistö suomalaisista katsoo heikon väestökehityksen edellyttävän maahanmuuton helpottamista.
”Maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista” (%)

”Selvimmin suomalaisten lämpeneminen työperäiselle maahanmuutolle näkyy suhtautumisessa ulkomaalaisiin osaajiin, joiden maahanmuuton helpottamisesta vallitsee likimain konsensus. Suhtautuminen pakolaisuuteen sen sijaan on torjuvaa. Näkemys saattaa heijastella pikemminkin epävarmuutta tai huolta tulevasta kuin yksityiskohtaista tietoa tämänhetkisistä tulijamääristä. Pakolaisia on kuitenkin maahanmuuttajista vain joka kymmenes”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto. Enemmistö (52 %) katsoo, että liian suuri osa Suomeen tulevista maahanmuuttajista on pakolaisia.

Eduskuntavaalien suurimman puolueen kokoomuksen äänestäjillä erittäin myönteinen suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon yhdistyy nuivaan asennoitumiseen humanitääristä maahanmuuttoa kohtaan. Muista suurista puolueista perussuomalaisten kannattajat suhtautuvat torjuvasti sekä humanitääriseen että työperäiseen maahanmuuttoon, jonka osalta he helpottaisivat vain koulutettujen ja osaavien muuttoa Suomeen. SDP:n kannattajien suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon on myönteistä ja suhtautuminen humanitääriseen maahanmuuttoon neutraalia.

Tulokset perustuvat 2 043 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–13.2.2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Ilkka Haavisto: Maahanmuuton leirit -EVA Analyysi

Lähde: Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry

The post Ensimmäistä kertaa suomalaisten enemmistö suhtautuu työperäiseen maahanmuuttoon myönteisesti appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.