Kansalliset tavoitteemme ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kiertotalouden vauhdittamisessa vaativat uusia ratkaisuja myös kunnissa. Osana Kansallista kaupunkistrategiaa ympäristöministeriö teetti selvityksen keinoista, joilla valtio voi kirittää kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyötä. Kansallinen kaupunkistrategia 2020-2030 on valtioneuvoston ja kaupunkien yhteinen näkemys sosiaalisesti kestävien, ilmastoviisaiden ja elinvoimaisten kaupunkien merkityksestä.

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Kiertotalouden strategisessa ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että luonnonvarojen kotimainen kulutus vuonna 2035 ei ylitä vuoden 2015 tasoa, resurssituottavuus kaksinkertaistuu ja materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä. Sekä hiilineutraalisuustavoitteen että kiertotalousohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät, että kaupungit ja kunnat ovat toteuttamassa vaikuttavia ilmasto- ja kiertotaloustoimia sekä investoimassa kestäviin ratkaisuihin ja infrastruktuuriin.

Esiselvityksessä hahmoteltiin, millaiset uudet ohjauskeinot eli ”kiritysvälineet” voisivat edistää sekä kansallisten ilmastopolitiikan ja kiertotalouden tavoitteita, että kaupunkien ja kuntien ilmasto- ja kiertotaloustoimia. Esiselvityksen johtopäätöksissä nousi esille, että kunnat ovat hyvin motivoituneita kirittämään toimiaan. Vaikuttavin tapa tuoda ilmasto- ja kiertotaloustoimet kunnan johtamisen ytimeen on niiden sitominen strategiaan ja kunnan talouden seurantaan. Ilmasto- ja kiertotaloustyön käynnistysvaiheessa tunnistettiin suuri tukitarve ja useita mahdollisia lisäkirityssuosituksia. Lisäksi vahvistui näkemys siitä, että vaikuttavuutta lisäisivät kannusteet edelläkävijöille entistä kunnianhimoisempaan työhön. Esiselvityksen perusteella kunnalla on merkittävä rooli toimia mahdollistajana, koordinoijana ja yhdistäjänä muiden kunnan toimijoiden suuntaan saadakseen ilmasto- ja kiertotalouskehityksen parempaan vauhtiin. Esiselvityksessä tuotiin esille, että ilmasto- ja kiertotalousasioissa on katsottava ohjauskeinojen kokonaisuutta eikä vain yksittäisiä ohjauskeinoja. Olemassa olevissa ohjauskeinoissa on paljon kehittämispotentiaalia. Lisäksi kiertotalous edellyttää omia räätälöityjä kirittämistoimia, mihin tukea tuo valmisteilla oleva “Kiertotalouden green deal”.

MDI toteutti esiselvityksen yhteistyössä Tyrsky Konsultointi Oy:n sekä kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaation Valonian kanssa. Esiselvitys on koottu yhteistyössä useiden ministeriöiden, kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa ja keskustelua jatketaan esiselvityksen pohjalta.

Lähde: Ympäristöministeriö

The post Esiselvitys kuntien ilmasto- ja kiertotaloustoimien kirittämisestä valmistui appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.