Euroopan unionin neuvosto käsitteli 19. joulukuuta energiaministereiden kokouksessa määräaikaista asetusta, jolla nopeutetaan uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjä. Asetus on nyt hyväksytty myös kirjallisessa menettelyssä, ja se tullee voimaan vielä tänä vuonna. Asetuksen toimenpiteitä sovelletaan puolentoista vuoden ajan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan, geopoliittinen tilanne ja korkeat energian hinnat ovat vahvistaneet tarvetta nopeuttaa energiatehokkuustoimia sekä uusiutuvan energian käyttöönottoa unionissa, jotta EU:ssa voitaisiin luopua venäläisten fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Energiakriisin pahentumisen vuoksi Euroopan komissio katsoi marraskuussa tarpeelliseksi ehdottaa uusia toimenpiteitä nopeuttamaan kiireellisesti uusiutuvan energian käyttöönottoa.

Nyt hyväksytyn ”luvitusasetuksen” mukaan EU:n jäsenvaltioiden tulee katsoa uusiutuvan energian tuotantolaitosten suunnittelun, rakentamisen, käyttämisen ja verkkoon liittämisen olevan erittäin tärkeän yleisen edun mukaista, ja palvelevan kansanterveyttä ja turvallisuutta, kun oikeudellisia etuja arvioidaan yksittäistapauksissa luontodirektiivin, lintudirektiivin ja vesipuitedirektiivin soveltamiseksi.

Asetus ei rajaa erittäin tärkeän yleisen edun -periaatteen soveltamista esimerkiksi kansallisella tasolla merkittäviin uusiutuvan energian hankkeisiin. Suomi harkitseekin hyödyntävänsä jäsenvaltioille annettua mahdollisuutta rajoittaa periaatteen soveltamista. Lupamenettelyiden nopeuttamiseksi aurinkopaneelien, lämpöpumppujen ja uusiutuvan energian voimalaitosten päivityshankkeiden lupamenettelyille asetetaan määräajat. Asetusta sovelletaan sen voimassaolon aikana alkaviin lupamenettelyihin.

Lupamenettelyjen kesto ei saa ylittää:
– keinotekoisiin rakenteisiin asennettavien aurinkoenergialaitteistojen osalta kolmea kuukautta,
– teholtaan alle 50 megawatin maalämpöpumppujen osalta kolmea kuukautta,
– muiden saman kokoluokan lämpöpumppujen lupamenettelyn osalta yhtä kuukautta,
– uusiutuvan energian voimalaitosten päivityshankkeiden osalta kuutta kuukautta.

Lupamenettelyn määrittely eroaa jossain määrin uusiutuvan energian direktiivin määritelmästä ja määräaikojen laskenta uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä annetun lain (1145/2020) mukaisesta määräaikojen laskennasta. Työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö antavat tammikuun 2023 aikana toimivaltaisille viranomaisille ohjeistusta luvitusasetuksen soveltamisesta.

Lähde: Ympäristöministeriö

The post EU hyväksyi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjä nopeuttavan asetuksen – kansallista ohjeistusta tulossa tammikuussa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.