Nelivuotisen TREASoURcE-kiertotaloushankkeen puitteissa toteutetussa pilotissa on tarkoitus tutkia sähköautojen akkujen uusiokäyttöä aurinkoenergian varastoinnissa. Suomessa pilotti toteutetaan Pirkanmaalla, Lempäälän kuntakeskuksessa sijaitsevassa Lempäälä-talossa. Norjassa kohteena on maan eteläosassa sijaitseva moottoriurheilukeskus Rudskogen. Käytetyistä sähköautojen akuista valmistetut akustot asennetaan pilottikohteisiin kesän 2023 aikana.

Piloteilla pyritään lisäämään todennettua tutkimustietoa käytöstä poistettujen sähköautojen akkujen uusiokäytöstä energian varastointitarkoituksiin sekä edistämään teknologian käyttöönottoa. Sähköautoihin kohdistuvien tiukkojen vaatimusten vuoksi akkujen katsotaan olevan käyttöikänsä lopussa, kun ne saavuttavat noin 80 prosenttia alkuperäisestä kapasiteetistaan. Näin ollen niissä on jäljellä vielä paljon hyödyntämätöntä kapasiteettia, jota voidaan käyttää vähemmän vaativiin sovelluksiin, kuten energian varastointiin.

Akuston avulla pystytään tasaamaan sähkön kulutushuippuja sekä varastoimaan aurinkopaneelien tuottamaa ylijäämäsähköä. Ylituotannosta varastoitua energiaa voidaan puolestaan hyödyntää hetkinä, joina aurinko ei paista eivätkä paneelit tuota sähköä. Kustannushyötyjen lisäksi akusto parantaa rakennuksen energiaomavaraisuutta, vähentää paikallisen verkon kuormitusta ja lisää sähköverkon vakautta. Uudelleenkäyttö pidentää akun elinikää sekä säästää maapallon kriittisiä mineraaliresursseja. Lisäksi uudelleenkäytöllä vältytään kierrätyksessä tyypillisesti syntyvältä materiaalihävikiltä.

Lempäälä-talossa kestävyys ja energiatehokkuus on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. ”Pilotti kuulosti heti mielenkiintoiselta ja kysyntäjouston hyödyntäminen on erittäin ajankohtainen aihe. Jo ennestään energiatehokas Lempäälä-talomme soveltuu hyvin pilottikohteeksi, pilottikohteelta toivottiin mm. omaa aurinkosähkövoimalaa ja soveltuva tilakin akuille löytyi Lempäälä-talosta. Mielenkiinnolla odotamme pilotin tuloksia, joita voimme myös hyödyntää tulevissa hankkeissamme,” kommentoi Ulla Palo-oja, Lempäälän kunnan yhdyskunnan palvelualueen rakennuttajapäällikkö.

Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on toteutettujen pilottien helppo toistettavuus, jolloin vastaavia kokeiluja voidaan toteuttaa myös muualla Euroopassa. Monistettavuutta tukee osaltaan akkujen uudelleenkäytön hyötyjen yleismaailmallisuus. Pilottia koordinoi norjalainen tutkimusorganisaatio SINTEF ja akuston toimittaa norjalainen ECO STOR AS. Suomessa osatoteutusta koordinoi pirkanmaalainen Ekokumppanit Oy.

Akkujärjestelmät ovat käytössä ja keräävät tietoa tutkimusta varten vuoteen 2026 asti. Järjestelmän toimintaa optimoidaan koko pilotin ajan kerätyn datan ja kokemusten perusteella. Akkujärjestelmissä on hankkeen päättyessä vielä runsaasti kapasiteettia jäljellä, joten ne voidaan tarvittaessa helposti siirtää uudelleen käytettäväksi muualla.

Lähde: CLIC Innovation Oy

The post EU-rahoitteinen TREASoURcE-hanke toteuttaa sähköautojen akkujen uusiokäyttöä tutkivan pilotin Lempäälässä ja Norjassa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.