Hakatun runkopuun kokonaismäärä kasvoi edellisestä vuodesta 11 prosenttia ja ylitti viiden edellisen vuoden keskimääräiset hakkuut viidellä prosentilla. Vuonna 2021 hakattiin tukkia 29, kuitupuuta 37 ja energiapuuta 10 miljoonaa kuutiometriä. Tukki- ja kuitupuuta hakattiin teollisuuden käyttöön ja vientiin 65,7 miljoonaa kuutiometriä.

Määrä oli 7,5 miljoonaa kuutiometriä edellisvuotista enemmän ja neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä viitenä vuonna keskimäärin. – Vuoden 2021 teollisuuspuun hakkuumäärä oli tilastointihistorian toiseksi suurin. Vuodesta 2018 jäätiin jälkeen kolme miljoonaa kuutiometriä, kertoo Luonnonvarakeskuksen yliaktuaari Tiina Sauvula-Seppälä.

Tukkipuuta hakattiin 29,0 miljoonaa kuutiometriä ja kuitupuuta 36,7 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoteen verrattuna tukkipuun hakkuumäärä nousi 17 prosenttia ja kuitupuun kymmenen prosenttia. Puutavaralajeista suhteellisesti eniten kasvoivat kuusi- ja koivutukin hakkuut, 19 prosenttia. Mäntytukillakin nousua oli 15 prosenttia.

Kotimaisesta teollisuuspuusta 40 prosenttia tuli neljän maakunnan alueelta: Pohjois-Savosta, Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjois-Karjalasta ja Keski-Suomesta. Jokaisessa hakkuumäärä ylitti kuusi miljoonaa kuutiometriä. Markkinahakkuissa korjattiin energiapuuta lämpö- ja voimalaitosten tarpeeseen 6,5 miljoonaa kuutiometriä. Siitä oli runkopuuta, eli koko- ja rankapuuta, yhteensä 3,8 miljoonaa kuutiometriä.

Markkinapuun lisäksi metsistä korjattiin puuta metsänomistajien omaan käyttöön ja pientalojen polttopuuksi – Hakatun runkopuun kokonaismäärä kasvoi 76,3 miljoonaan kuutiometriin. Edellisen viiden vuoden keskimääräinen taso ylitettiin viidellä prosentilla ja vuoden 2018 lukemista jäätiin vajaat kaksi miljoonaa kuutiometriä, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen.

Luke on arvioinut metsiemme suurimman ylläpidettävissä olevan aines- ja energiapuun hakkuukertymän laskentajaksolle 2016–2045. Koko jakson hakkuumahdollisuusarvio on kymmenvuotiskausittain nouseva ja keskimäärin 86,3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ensimmäisellä kaudelle 2016–2025 arvio on keskimäärin 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa.  – Jos tarkastellaan ainoastaan vuoden 2021 tilannetta, niin hakkuissa hyödynnettiin koko Etelä- ja Keski-Suomen alueella 99 prosenttia hakkuumahdollisuuksista. Mainittujen kuuden maakunnan lisäksi viime vuoden hakkuut kasvoivat arvioituja mahdollisuuksia suuremmiksi myös Satakunnan, Pohjois-Savon ja Ahvenanmaan maakunnissa, Torvelainen jatkaa.

Lähde: Luonnonvarakeskus

 

The post Hakkuut nousivat 76 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2021 appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.