Hossan kansallispuistossa jatketaan tänä syksynä suokohteen ennallistamista. Tavoitteena on palauttaa aikoinaan ojitettujen soiden vesitalous mahdollisimman luonnontilaiseksi. Metsähallitus toteuttaa ennallistamistyöt Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Hossan kansallispuiston länsiosassa sijaitseva Tuiranvaaran alue kokee lähivuosina muodonmuutoksen. Ennallistamisen kohteena ovat vaaranrinteillä hajallaan sijaitsevat pienet rämeet. “Vanhoista ilmakuvista näkee, että vielä 1960-luvulla suot ovat olleet paljon avoimempia. Ojituksen myötä ne ovat kuivuneet ja alkuperäinen suoluonto on taantunut”, kertoo luonnonsuojelun asiantuntija Riku Elfving Metsähallituksen Luontopalveluista.

Ennallistettavana on yhteensä 27 hehtaarin ala. Työt toteutetaan kahdessa vaiheessa. Viime syksynä 2022 vaaranrinteiden pienialaisten rämeiden ja korpien alueelta raivattiin ojalinjat ja poistetut puut jätettiin maastoon lahopuuksi lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Nyt alkavassa toisessa vaiheessa soille kaivetut ojat tukitaan ja vesistöihin laskeviin ojiin tehdään padot. Samassa yhteydessä ohjaillaan vesiä vanhoihin, ojitusten kuivattamiin purouomiin. Työt ajoitetaan eläinten lisääntymiskauden ulkopuolelle sulan maan aikaan. Ojalinjojen puiden raivaukset ja täyttötyöt teetetään paikallisella urakoitsijoilla. Työt kestävät parisen viikkoa. “Ennallistamisen tarkoituksena on palauttaa soiden vesitalous mahdollisimman lähelle luonnontilaa, jolloin myös suoluonto alkaa palautua kohti alkuperäistä. Ojat tukkimalla estetään vesien nopea läpivirtaus. Samalla vähennetään kiintoaineksen ja ravinteiden pääsyä suoraan vesistöihin ja saadaan ne sitoutumaan soihin. Tämä parantaa osaltaan myös alueen vesistöjen tilaa”, Elfving kertoo.

Työt voivat näkyä ja kuulua kansallispuiston retkeilijöille. Tuiranvaaralla ei kulje retkeilyreittejä, mutta ennallistamisalueen eteläpuolella Pikku-Kukkurin ja Lavajärven rannalla on patikointireitti ja Lavajärven autiotupa. Työt voivat näkyä myös Tuiranvaaran pohjoispuolella kulkevalle tielle. Töistä ilmoitetaan alueella maastokyltein. Ennallistettavan alueen ohi kulkee suosittu melontareitti. Ennallistamistoimet on suunniteltu niin, että vesistön suuntaan maisema säilyisi lähes entisellään.

Suot ovat yksi Suomen eniten heikentyneistä luontotyypeistä, ja niiden lajisto köyhtyy edelleen. Soilla elää 120 uhanalaista lajia ja noin puolet soiden luontotyypeistä on uhanalaisia koko maassa. Ympäristöministeriön rahoittaman Helmi-elinympäristöohjelman tuella suojellaan ja ennallistetaan soita ympäri maan. Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa tänä vuonna Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella yhteensä 2 500 hehtaaria soita.

Lähde: Metsähallitus | ePressi

The post Hossassa palautetaan suoluontoa kohti luonnontilaa – ojien täyttötyöt alkavat lokakuussa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.