HUS Diagnostiikkakeskuksessa on kehitetty ja otettu käyttöön uusi geenitesti, jolla pystytään selvittämään entistä paremmin, mitkä lääkkeet sopivat potilaalle. Kaikki lääkkeet eivät sovellu kaikille. Joidenkin lääkkeiden kohdalla ihmisen geenit määrittävät, millainen vaikutus lääkkeellä on. Ennen tämäntyyppisten lääkkeiden määräämistä potilaalle voi olla tarpeen tehdä geenitesti, joka auttaa lääkäriä valitsemaan ja annostelemaan lääkkeen oikein.

Aikaisemmin HUS Diagnostiikkakeskuksessa testattiin aina yhtä lääkehoitoon vaikuttavaa geeniä kerrallaan. Uudella, tammikuussa käyttöön otetulla testillä voidaan samalla kertaa tutkia kaikki tällä hetkellä kliinisesti merkittävät lääkkeisiin liittyvät geenivariantit. Näin potilaasta kerätään valmiiksi tietoa myös mahdollisia seuraavia lääkehoitoja varten. Hoito voidaan myös aloittaa nopeammin, kun ei tarvitse odottaa uuden geenitestin tuloksia. Testitulokset voivat vaikuttaa niin lääkkeen valintaan kuin lääkeannoksen suuruuteen. “Yli puolet HUSin potilaista saa lääkitystä, jossa geneettisen vaihtelun huomioimisesta olisi hyötyä”, kertoo Helsingin yliopiston farmakogenetiikan professori ja HUS Diagnostiikkakeskuksen ylilääkäri Mikko Niemi. Hän johti uuden geenitestin kehittämistä.

Testaaminen alkaa sillä, että potilaasta otetaan verinäyte, josta eristetään DNA. DNA:n sisältämät geenit analysoidaan HUS Diagnostiikkakeskuksessa kehitetyllä laboratoriomenetelmällä ja tätä testiä varten kehitetyllä tietokoneohjelmalla. “Asiakas saa tuloksen tällä hetkellä noin viikossa”, kertoo testiä luomassa ollut ylikemisti Arto Orpana HUSista. Testiin lisätään jatkuvasti uusia ominaisuuksia. Se tuo tällä hetkellä tietoa kahdestatoista eri geenistä. Testi on rakennettu siten, että jos lääketieteellinen tutkimus tuo uutta tietoa geenien vaikutuksesta lääkkeiden tehoon, testiä voidaan muokata vastaavasti.

Näytteet tutkitaan HUS Diagnostiikkakeskuksen genetiikan laboratoriossa. Mikään muu taho ei Suomessa tee yhtä kattavaa tutkimusta lääkehoitoihin vaikuttavista geeneistä. Tutkimuksen erityispiirre on sen pitkälle kehitetyssä tulosten tulkinnassa kliinisen työn helpottamiseksi. Tutkimus on HUS Diagnostiikkakeskuksessa tarjolla koko Suomen käyttöön. Uusi geenitesti tuottaa tietoa ainoastaan lääkkeiden sopivuudesta. Se ei siis paljasta esimerkiksi perinnöllisiä sairauksia eikä muita ominaisuuksia.

Uutta geenitestiä on tehty HUS Diagnostiikkakeskuksessa tähän mennessä kaksi tuhatta. Niistä suuri osa on tehty syöpäpotilaille. Muita ryhmiä ovat olleet esimerkiksi masennuksesta, tulehduksellisista suolistosairauksista ja ihotaudeista kärsivät potilaat. HUS Diagnostiikkakeskuksessa kehitetty uusi tutkimus on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Testaaminen on nyt entistä nopeampaa ja edullisempaa. “Kustannukset on saatu puristettua pieniksi. Usein tällaiset testit ovat kalliita”, Niemi sanoo. “Teknisen toteutuksen puolesta tämä on huipputesti.”

Apotti-potilastietojärjestelmään ollaan rakentamassa järjestelmää, joka tarkistaa automaattisesti potilaan geenitestin tulokset. Se saattaa ehdottaa potilasta hoitavalle lääkärille esimerkiksi tiettyä lääkeannosta tai toisen lääkkeen valintaa. HUS on myös julkaissut internetissä lääkkeen määrääjille suunnatun Farmakogenetiikkaoppaan.

Lähde: HUS

 

The post HUSissa kehitetty uusi geenitesti auttaa lääkkeiden määräämisessä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.