Olemme mitanneet ilmanlaatua Töölöntullissa vuosina 2006, 2010, 2015 ja 2021. Mittasimme viime vuonna Helsingin Töölöntullissa Mannerheimintiellä, millainen ilmanlaatu on vilkkaasti liikennöidyllä katualueella, jota reunustavat rakennukset. Mittausasemalla mitattiin hengitettävien hiukkasten eli katupölyn, pienhiukkasten ja typenoksidien eli pakokaasujen pitoisuuksia. Olemme mitanneet Töölöntullissa ilmansaasteiden pitoisuuksia myös aiemmin.

Kaikkien mittaamiemme ilmansaasteiden pitoisuudet olivat Töölöntullissa vuonna 2021 matalampia kuin aiempina mittausvuosina. Typpidioksidin vuosikeskiarvo oli 25 mikrogrammaa kuutiossa (µg/m3), kun se vuonna 2015 oli 42 µg/m3 ja siten ylitti raja-arvon, joka on 40 µg/m3.  – Typpidioksidin pitoisuuksien laskua Töölöntullissa on edesauttanut HSL:n bussikannan päästöjen väheneminen, autokannan uusiutuminen sekä päästöjen vähennystekniikat, kertoo ilmansuojeluasiantuntijamme Saija Korhonen.

Hengitettävien hiukkasten eli katupölyn ja pienhiukkasten pitoisuudet ovat laskeneet tasaisesti Töölöntullissa mittausvuosien aikana. Katupölyn määrää on vähentänyt katujen tehostettu puhdistus sekä pölynsidonta laimealla kalsiumkloridiliuoksella. Tämä on näkynyt myös pölyisten päivien määrän vähentymisenä. Pölyisten päivien määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2006, eikä vuorokausiraja-arvo ole enää ylittynyt. Vielä vuonna 2006 Töölöntullissa oli 59 pölyistä päivää, ja päivien määrä ylitti vuorokausiraja-arvon, joka on 35 päivää vuodessa. Vuonna 2021 Töölöntullissa oli 18 pölyistä päivää.

WHO:n uudet ohjearvot ylittyvät edelleen. – Vaikka ilmansaasteiden pitoisuudet ovat laskeneet alle raja-arvojen, ylittyivät Maailman terveysjärjestön WHO:n uudet ohjearvot typpidioksidille, hengitettäville hiukkasille ja pienhiukkasille Töölöntullissa viime vuonna, Korhonen toteaa. WHO julkaisi viime vuonna uudet, tiukemmat ohjearvot eri ilmansaasteille, ja ne ylittyivät pääkaupunkiseudulla monissa erilaisissa ympäristöissä.

– Pitkän ajan trendi ilmansaasteiden pitoisuuksissa on kuitenkin jatkunut laskevana, Korhonen sanoo.

Lähde: HSY

The post Ilmansaasteiden pitoisuudet ovat laskeneet Helsingin Töölöntullissa alle raja-arvojen appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.