Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli perjantaina lokakuun lopussa julkaistavasta uudesta ilmastovuosikertomuksesta sekä selvityksistä ja lisätoimista hiilinielujen vahvistamiseksi.

Ministerityöryhmä käsitteli kokouksessaan hallituksen ilmastovuosikertomusta, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuun loppupuolella. Ilmastovuosikertomus kuvaa vuosittain ilmastotyön etenemistä ja tavoitteissa pysymistä. Tilastokeskuksen pikaennakkotietojen mukaan maankäyttösektori oli vuonna 2021 ensimmäistä kertaa hiilinielun sijaan päästölähde. Suomen hiilineutraaliustavoitteen 2035 päästövähennykset on mitoitettu niin, että Suomen metsät ja maankäyttösektori sitoisivat hiilidioksidipäästöjä 21 miljoonaa tonnia vuonna 2035.

Valtioneuvosto hyväksyi heinäkuussa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman, jonka toimilla tähdätään kolmea miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavaan nieluvaikutukseen. Samalla sovittiin myös lisätoimista ja selvityksistä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman täydentämiseksi ja nielukehitykseen vastaamiseksi. Ministerityöryhmä sai näiden etenemisestä katsauksen.

Maa- ja metsätalousministeriö on tilannut Luonnonvarakeskukselta selvityksen, jossa tarkastellaan syitä, jotka ovat nielujen pienentymisen taustalla, ja mitä se tarkoittaa EU:n LULUCF-velvoitteen näkökulmasta. Selvitys valmistuu marraskuun lopulla, ja ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä tarkastelee selvityksen pohjalta tarvittavia lisätoimia. Vuoden 2023 maaliskuun loppuun mennessä tehdään myös metsälain arviointi ja selvitetään, miten metsälaissa voidaan edistää hiilinielun kasvua lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Parhaillaan valmistelussa on myös uusi, vuoteen 2035 ulottuva kansallinen metsästrategia, jonka yhdeksi tavoitteeksi asetetaan hiilinielun ylläpitäminen ja kasvattaminen sekä ilmastotavoitteiden edistäminen. Esitys metsästrategiaksi on lähdössä pian lausuntokierrokselle.

Hallituksen esitys metsätalouden uudeksi kannustejärjestelmäksi annettiin eduskunnalle 19. syyskuuta. Hiilensidontaa edistävien luonnonhoitotoimien rahoitukseen esitetään merkittävää, yli kymmenen miljoonan lisärahoitusta. Sen lisäksi metsäkadon minimoimiseksi valmistellaan maankäytön muutosmaksu, jonka valmistelutyö on käynnistynyt. Ministerityöryhmä myös kuuli yhteenvedon ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kokouksesta, jossa käsiteltiin energiakriisiä ja vihreä siirtymää. Pöydän keskusteluissa korostettiin, että lyhyen aikavälin toimet eivät saa syrjäyttää pitkän ajan ilmastotoimia vihreän siirtymän edistämiseksi.

Lähde: YM

 

The post Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli ilmastotyön etenemisestä ja hiilinielujen vahvistamisesta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.