Ilmastonmuutos näkyy työpaikoilla, mutta hyvin vähän työsuojelussa. Tämä käy ilmi Työsuojelupaneelissa, johon vastasi yli 500 työsuojelupäällikköä ja -valtuutettua. Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen vuosittaisessa paneelissa nousi esiin tarve uudistaa työsuojeluhenkilöstön osaamista, jotta työpaikat pystyvät varautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin työturvallisuusriskeihin.

Hieman yli puolet (53 %) Työsuojelupaneeliin vastanneista arvioi, että ilmastonmuutos on vaikuttanut oman työpaikan toimintaan vähintään jossain määrin. Noin joka kymmenes (8 %) katsoi vaikutuksen olleen suurta tai laajaa. Useimmin mainittuja vaikutuksia ovat energiaratkaisut, materiaali- ja tuotevalinnat, kierrätys, päästöjen vähentäminen, ilmastoystävällinen strategia ja sään ääri-ilmiöihin varautuminen. – Työpaikoilla oli esimerkiksi ryhdytty käyttämään tuulisähköä, hyödynnetty aurinkoenergiaa tai vaihdettu laitteita tai materiaaleja energiaa säästäviin tai eettisempiin vaihtoehtoihin, kertoo vanhempi asiantuntija Minna Toivanen Työterveyslaitoksesta.

Työsuojeluhenkilöstöstä vajaa puolet ilmoitti, että omalla työpaikalla kannustetaan ilmastoystävälliseen toimintaan sekä huomioidaan ilmastoystävällisyys hankinnoissa ja työn tekemisen tavoissa. Kuitenkin ainoastaan noin viidenneksen työpaikoilla oli saatavilla tietoa työn ilmastovaikutuksista, järjestettiin aiheesta koulutusta tai aihe oli huomioitu perehdytyksessä.

Paneelin vastaajista lähes kaksi kolmesta (60 %) ilmoitti, että omalla työpaikalla oli keskusteltu ilmastonmuutokseen liittyvistä kysymyksistä ainakin jossain määrin. Työturvallisuuden näkökulmasta ilmastonmuutoksen vaikutuksia oli käsitelty vain harvoilla työpaikoilla (8 %). Yleisimmin tunnistetut työturvallisuusriskit olivat liukkauden lisääntyminen talvisin, lämpöaltistuminen ja suojainten käyttö kuumassa. Lisäksi monilla työpaikoilla oli tunnistettu sään ääriolosuhteiden, kuten myrskyjen ja tulvien, aiheuttamat vaarat ja niiden jälkityöt, sademäärien vaihtelut sekä punkkien ja muiden eläinten aiheuttamat sairaudet. Osa vastaajista ilmoitti, että ilmastomuutos ei ole ajankohtainen asia omalla työpaikalla, eikä sen seurausten katsottu kuuluvan työsuojelutoimijoiden asiantuntemuksen piiriin.

Varautumisessa ilmastonmuutokseen oli huomattavaa vaihtelua: Joillakin työpaikoilla otetaan ilmastonmuutokseen liittyvät asiat huomioon osana normaalia riskinarviointia ja kiinnitetään mahdollisiin uusiin riskeihin erityishuomiota. Toisilla työpaikoilla ne jäävät kokonaan huomioimatta. – Huolestuttavana voi pitää sitä, että ilmastonmuutokseen liittyvien työturvallisuusriskien seuranta oli vähäistä. Työpaikoilla olisikin hyvä tarkastella uusin silmin omia riskinarviointikäytäntöjä ja miettiä, miten tunnistetaan uudenlaiset ilmastonmuutokseen liittyvät vaaran paikat tai altistumiset, kannustaa erityisasiantuntija Hanna Uusitalo Työterveyslaitoksesta.

Työsuojeluhenkilöstö koki, että ilmastonmuutos on uusi asia työsuojelussa, minkä vuoksi asiasta kaivattiin monipuolista tietoa: perusfaktoja, tietoa työturvallisuusriskien tunnistamisesta sekä ala- ja ammattikohtaista tietoa. – Ilmastonmuutos vaikuttaa työhön, työn sisältöihin ja työprosesseihin. Työsuojelupaneelin tulokset lisäävät ymmärrystä siitä, minkälaisia työsuojelunäkökulmia ilmastonmuutoskeskusteluun tulee ja mitä osaamisia työpaikoilla on syytä lisätä, summaa kehittämispäällikkö Jarna Savolainen Työsuojelupaneelin merkitystä.

Tutustu tuloksiin Työelämätieto-palvelussa
Data: Työsuojelupaneeli & ilmastonmuutos | Työelämätieto (tyoelamatieto.fi)

Analyysi: Työsuojelupaneeli & ilmastonmuutos | Työelämätieto (tyoelamatieto.fi)

Työsuojelupaneelin pääsivu: Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa | Työelämätieto | www.tyoelamatieto.fi  Työsuojelupaneeli

Lähde: Työterveyslaitos

The post Ilmastonmuutoksen vaikutuksista keskustellaan joka toisella työpaikalla – työturvallisuusnäkökulma on esillä harvoin appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.