Pohjoismailla on ainutlaatuinen mahdollisuus toimia vihreän siirtymän edelläkävijöinä. Tekemällä merkittäviä investointeja Suomeen voitaisiin luoda 200 000 työpaikkaa ja kasvattaa BKT:ta 24 miljardilla eurolla, selviää McKinseyn tuoreesta tutkimuksesta ”Playing offense to create Nordic sustainability champions”.

”Suomella ja Pohjoismailla on potentiaalia kehittyä kestävän kehityksen Piilaaksoksi. Olemme edelläkävijöitä kestävän kehityksen tutkimuksessa, meillä on hyvät mahdollisuudet saada sijoituspääomaa ja yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä on tehokasta. Tämä antaa meille etulyöntiaseman muihin markkinoihin nähden, kun maailmantalous sopeutuu ilmastotavoitteiden saavuttamiseen”, sanoo Anna Granskog, McKinseyn Helsingin toimiston osakas, joka johtaa McKinseyn Euroopan ”Green Business Building” -toimintoa.

McKinsey on kartoittanut yksitoista keskeistä vihreää toimialaa, joiden arvo vuonna 2030 on yhteensä jopa 12 biljoonaa euroa. Ottamalla johtavan roolin vihreässä siirtymässä Suomella arvioidaan olevan mahdollisuus luoda noin 200 000 työpaikkaa ja kasvattaa BKT:tä noin 24 miljardilla eurolla. Koko Pohjoismaita tarkasteltaessa voitaisiin luoda hieman yli miljoona työpaikkaa.

Pohjoismailla on erityisen hyvät edellytykset nousta johtajiksi kuudella yhdestätoista toimialasta: hiilidioksidin hallinta, vety, sähkön ja energian varastointi, rakennukset, liikenne, kuluttajatuotteet ja jätehuolto. Suomessakin on jo useita lupaavia toimijoita, kuten esimerkiksi Ren-Gas, Paptic tai Infinited Fiber. Lupaavista mahdollisuuksista huolimatta Pohjoismaiden on asetettava rohkeita tavoitteita, jotta ne eivät jää jälkeen kilpailevista markkinoista, kuten Italiasta, Saksasta ja Ranskasta. Ollakseen vihreän siirtymän edelläkävijä Pohjoismaiden tulisi McKinseyn tutkimuksen mukaan:

  • Kehittää neljästä viiteen maailman johtavaa toimialaklusteria, jotka liittyvät nettonollapäästöihin siirtymiseen, mukaan lukien hiilidioksidin hallinta, vety ja vihreä liikenne
  • Kasvattaa vähintään 125 lupaavaa startupia globaaleiksi vihreiksi “yksisarvisiksi” (25–35 startupia per maa tai viidestä kuuteen startupia kussakin uudessa toimialaklusterissa per maa)
  • Nopeuttaa vakiintuneiden yritysten vihreää siirtymää ollakseen edelläkävijöitä uusien kestävien teknologioiden tuomisessa globaaleille markkinoille

”Luodaksemme kestävän kehityksen Piilaakson Pohjoismaihin, meiltä vaaditaan kahta asiaa. Ensinnäkin, vakiintuneiden yritysten on uskallettava investoida enemmän vihreään kasvuun, samalla tavalla kuin esimerkiksi Neste on luonut uusiutuvan polttoaineliiketoimintansa. Toiseksi, vihreän teknologian startup-yritysten täytyy lähteä rakentamaan liiketoimintaansa globaaliksi päivästä yksi, jotta ne voivat skaalata tarpeeksi nopeasti ja saada kansainvälisten sijoittajien huomion ja tuen”, sanoo Anna Granskog.

Lähde: McKinsey&Co Finland

 

The post Investoinnit vihreään siirtymään voisivat luoda 200 000 työpaikkaa Suomeen appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.