Itämeripäivänä 25.8. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY haluaa muistuttaa asukkaita kahdesta Itämerta kuormittavasta asiasta, mitä ei välttämättä tule arjessa ajatelleeksi, mutta mihin voi kuitenkin helposti omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Monet jäteveden haitalliset aineet ovat peräisin kotitalouksista 

Jäteveden tehokkaasta puhdistuksesta huolimatta kaikkia haitta-aineita ei perinteisellä jätevedenpuhdistamolla saada pois, vaan osa niistä päätyy kuormittamaan Itämerta. Kuluttajat voivat kuitenkin valinnoillaan vaikuttaa omaan kemikaalikuormaansa.  

Vinkki: Pienennä haitallisten aineiden kuormaa esimerkiksi vähentämällä kemikaalien käyttöä ja käyttämällä tuotteita, joissa on ympäristömerkki.  

www.hsy.fi/haitallisetaineet 

Liika proteiini kuormittaa Itämerta  

Itämeren suurin ongelma on rehevöityminen, joka johtuu fosfori- ja typpikuormasta. Jätevedenpuhdistamot poistavat tehokkaasti nämä ravinteet, mutta kasvanut typpikuorma rasittaa puhdistusprosessia vaatimalla lisää energiaa ja kemikaaleja. Liiallinen proteiinin syönti on osasyy jäteveden typpimäärän kasvuun. Ylimääräinen proteiini poistuu kehosta muun muassa typpenä virtsan mukana jäteveteen.  

Vinkki: Itämeren ystävän ruokavalio on lautasmallin mukaisesti kasvispainotteista ruokaa.  

https://www.hsy.fi/typpikuorma 

Neuvoja ja toimintaa Arandan avoimissa ovissa 

Näistä asioista voit tulla ottamaan selvää HSY:n ja SYKE:n yhteiselle teltalle merentutkimusalus Arandan avointen ovien yhteyteen Itämeripäivänä 25.8.2022. Teltalla on paikalla HSY:n asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin myös vaarallisista jätteistä, niiden tunnistamisesta ja lajittelusta. Voit tutustua vesi- ja viemärietikettiin pelaamalla SYKE:n Liri & Lori noppapeliä. Arandalla selvitämme työpajassa, miten jätevettä puhdistetaan, miksi sen puhdistaminen on tärkeää ja miten voi itse edesauttaa hyvää jätevedenpuhdistusta muistamalla viemärietiketin. Arandan avoimien ovien tapahtuma on klo 12-18 Pakkahuoneen laiturilla Eteläsatamassa (Eteläranta 7).
Aranda-alukselle ei ole esteetön pääsy, mutta laiturialueen tapahtumat ovat esteettömiä. 

Lisätietoa HSY:n ohjelmasta Itämeripäivässä:  www.hsy.fi/itameripaiva 

John Nurmisen Säätiön käynnistämää ja koordinoimaa Itämeripäivää vietetään vuosittain aina elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Teemapäivän tavoitteena on nostaa esille tärkeitä merellisiä aiheita ja innostaa tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. Päivä juhlistaa meren monimuotoisuutta ja mittaamatonta arvoa. Juhlinnan lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa meren luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Vuonna 2022 Itämeripäivää vietetään 25.8. www.itämeripäivä.fi   

Lähde: HSY

The post Kuluttajatuotteissakin olevat kemikaalit ja proteiinin liikasyönti kuormittavat Itämerta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.