Lapin yliopistossa on kehitetty työntekijäkokemusta mittaava menetelmä, joka voidaan ottaa kansainväliseksi standardiksi työhyvinvoinnin mittaamisessa. Menetelmää on testattu onnistuneesti useissa tutkimushankkeissa, ja se on jo käytössä monissa organisaatioissa. Henkilöstötuottavuus tarkoittaa henkilöstöön sijoitetun pääoman pitkän aikavälin tuottoa. Tutkimusjohtaja Marko Kestin mukaan henkilöstötuottavuuden parantamisessa on keskeistä työntekijöiden kokemus työelämän laadusta.

Uudella QWL-menetelmällä (Quality of Working Life) mitataan työntekijäkokemus, josta määritetään työelämän laadun indeksi. Tämä QWL-indeksi on tieteellisesti validi tapa mitata työhyvinvointia tuotantotekijänä. Indeksin avulla henkilöstön aineeton pääoma voidaan huomioida yhteismitallisesti, jolloin sitä voidaan käyttää henkilöstötuottavuuden analysoinnissa ja organisaation kehittämisessä. Menetelmälle on saatu kansainvälisen tiedeyhteisön hyväksyntä. Sitä on testattu useissa tutkimushankkeissa, jossa se on saanut laajan hyväksynnän työnantajilta, työntekijöitä sekä asiantuntijoilta ja sidosryhmiltä, Kesti kertoo. Menetelmä perustuu Kestin pitkäaikaiseen tutkimustyöhön. Se on otettu käyttöön useissa kaupungeissa, kunnissa, hyvinvointialueilla ja koulutusorganisaatioissa eri puolilla Suomea.

Lähde: Lapin yliopisto

The post Lapin yliopistossa on kehitetty uusi työhyvinvoinnin mittaamisen menetelmä appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.