Luontokartoittajat liikkuvat tänä kesänä Hammastunturin erämaassa kartoittaen luontotyyppejä ja kasvilajeja virtavesien varsilla, soilla ja metsissä. Metsähallituksen Lapin Luontopalvelujen maastotyöt kohdistuvat Ivalojoen kulta-alueelle, jolla tutkitaan Ivalojoen ja sen sivujokien varsia. Kasvilajeista keskitytään erityisesti kartoittamaan laaksoarhoa, jota kasvaa Pohjois-Lapissa ainoastaan Ivalojoella. Myös Hammasjärvestä Ukonjärveen laskevan Kirakkajoen rantojen luontotyypit, lajisto ja kulttuuriperintö inventoidaan.

Hammastunturin erämaa kuuluu Suomen Natura 2000 -verkostoon. Kartoitustyön tavoitteena on täydentää luontotietoja etenkin Natura 2000 -luontotyyppien osalta. Ajan tasalla olevaa luontotietoa tarvitaan maankäytön ohjaukseen, jotta suojeltavien lajien ja luontotyyppien säilyminen voidaan turvata parhaalla mahdollisella tavalla. Ajantasaista tietoa tarvitaan myös luonnossa tapahtuvien muutosten seurantaan.

Kesän 2022 inventoinnit sisältyvät EU:n ulkorajayhteistyöohjelman (ENI Kolarctic CBC) rahoittamaan Pohjoisten jokien ekologinen kunnostaminen -hankkeeseen. Kohdealueena ovat Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisimmat osat. Hankkeessa kehitetään mm. virtavesien inventointimenetelmiä, tehdään kunnostussuunnitelmia ja kunnostetaan virtavesiä.

Lähde: Metsähallitus

The post Luonto- ja kulttuuriperintötietoa kerätään Hammastunturin erämaassa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.