Merialueiden huono sinilevätilanne jatkuu. Sinileväesiintymiä on nyt kaikilla merialueilla. Runsaasti sinilevää on havaittu erityisesti Saaristomeren ja Suomenlahden rannikkoalueilla. Järvien tilanne on edelleen tavallista parempi, mutta havaintoja on tehty viime viikkoa useammalla havaintopaikalla.

Sisävesillä sinilevää esiintyy edelleen ajankohtaan nähden keskimääräistä vähemmän. Osassa sinileväseurannan havaintopaikoista tuuli on hajottanut edellisellä viikolla havaittuja sinileväesiintymiä. Tällä viikolla sinilevää on havaittu hieman useammalla havaintopaikalla kuin viime viikolla, mutta erittäin runsaita massaesiintymiä ei ole havaittu. Runsaasti sinilevää esiintyy seitsemällä ja hieman sinilevää 32 havaintopaikalla. Kuluvalla viikolla kansalaisilta on tullut järvi-meriwikin havaintolähetti-palvelun ja vesi.fi:n karttapalvelun kautta 102 havaintoa, joista 61:ssä on havaittu sinilevää. Pintaveden lämpötilat ovat hieman laskeneet viime viikosta. Pintaveden lämpötilat ovat suurimmassa osassa Suomea 17–22 astetta ja Käsivarren Lapissa 11–12 astetta. Järvien ja jokien vedet ovat ajankohtaan nähden kuitenkin 1–2 astetta keskimääräistä lämpimämpiä Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan itäosissa.

Merialueilla sinilevätilanne ei ole huomattavasti muuttunut viime viikosta, ja sinilevähavaintoja on tälläkin viikolla tehty ajankohtaan nähden tavallista enemmän. Sinilevää on havaittu paikallisesti kaikilla Suomen rannikkoalueilla. Havaintoja on tehty runsaasti etenkin Saaristomeren ja Suomenlahden rannikkoalueilla, ja Selkämeren rannikolla sinilevähavainnot ovat lisääntyneet hieman viime viikosta. Sinilevää on havaittu sekä pieniä että runsaampiakin määriä. Satelliittikuvissa sinilevälauttoja ja veteen sekoittunutta sinilevää on havaittu Itämeren pääaltaalla ja laajalti Suomenlahden avomerialueella. Sinilevälauttoja esiintyy osittain veteen sekoittuneena myös Ahvenanmaan pohjoispuolella ja Selkämeren Suomen puoleisella avomerialueella Merenkurkkuun saakka. Satelliittikuvissa on havaittu sinilevää myös Saaristomerellä. Ilmatieteen laitoksen meripalvelujen mukaan meriveden pintalämpötila on Perämerellä 17–18 astetta, Selkämerellä 16–18 astetta ja Saaristomerellä 17–18 astetta. Suomenlahdella meriveden pintalämpötila on yleisesti 16–18 astetta, mutta Suomenlahden länsiosassa noin 12 astetta. Pintaveden lämpötila on laskenut kumpuamisen takia. Satelliittihavaintoja levätilanteesta voi seurata päivittäin SYKEn TARKKA-palvelusta.

Lähde: SYKE

The post Merellä sinilevää edelleen runsaasti, järvien tilanne normaalia parempi appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.