Filosofian maisteri Suvi-Jonna Martikaisen mukaan merkityksellisen työn avaimia ovat yhteenkuuluvuus, myötävaikutus ja muuntuvuus. Martikainen väittelee perjantaina 22.4. Lahdessa. Hyvinvoinnin ylläpitäminen on maailman murrosaikoina keskeinen kysymys. LUT-yliopiston tuoreen väitöksen mukaan työn merkityksellisyys auttaa pärjäämään myös yhteiskunnallisissa murroksissa. Työn merkityksellisyys rakentaa paitsi organisaatioiden myös yksilöiden sosiaalista kestävyyttä. ”Eudaimoninen hyvinvointi toteutui erityisesti merkityksellisen työn hetkissä, joissa oltiin vuorovaikutteisessa suhteessa muihin. Tärkeitä olivat myös ihmisenä kasvamisen, itsensä toteuttamisen ja itsensä ylittämisen kokemukset”, filosofian maisteri Suvi-Jonna Martikainen toteaa.

Eudaimonisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan hyvän elämän ja tarkoituksellisuuden tunteesta kumpuavaa onnellisuutta. Martikainen selvitti väitöskirjassaan, kuinka eri alojen työntekijät kokevat työn merkityksellisyyttä, merkityksettömyyttä ja eudaimonista hyvinvointia, kuinka niitä voidaan tukea yksilön, työn, organisaation ja yhteiskunnan tasoilla ja millainen suhde työn merkityksellisyyden kokemuksilla on sosiaaliseen kestävyyteen.

Merkityksellinen työ on noussut yhdeksi merkittävimmistä työelämätutkimuksen ja -kehittämisen teemoista. Merkityksellisyyden nähdään vaikuttavan positiivisesti työntekijöihin ja työorganisaatioihin sekä tarkoituksellisuudesta kumpuavaan onnellisuuteen. Lisäksi työn merkityksellisyyttä pidetään itseisarvona ja inhimillisenä perustarpeena. ”Työuupumus lähentelee kansantaudin yleisyyttä ja työelämän rakenteet ovat jatkuvassa muutoksessa. Tämän kaiken keskellä työn merkityksellisyys ja eudaimoninen hyvinvointi näyttävät suuntaa parempaan työelämään”, Martikainen jatkaa.

Martikaisen mukaan työntekijöiden subjektiivisia merkityksellisyyden kokemuksia ei vielä ymmärretä syvällisesti, vaikka merkityksellisen työn tutkimuskirjallisuutta onkin runsaasti. Hänen mukaansa merkityksellisen ja merkityksettömän työn kokemuksilla on laajempi rooli aikamme yhteiskunnallisessa muutoksessa ja kestävyyshaasteissa kuin mitä tällä hetkellä ymmärrämme. ”Vasta vähän tutkitut työn merkityksettömyyden kokemukset sisältävät tärkeää tietoa työelämän laadusta ja hyvinvoinnin esteistä. Jotta tulevaisuuden työelämää voidaan muuttaa sosiaalisesti kestävämmäksi, työn kulttuuristen normien ja narratiivien muutos työntekijäkokemusten ohjaamaan suuntaan on välttämätöntä. Tieto antaa pohjaa mittareille, joilla koettua hyvinvointia ja yhteiskunnallista kehitystä arvioidaan”, hän sanoo.

Merkityksellisen työn hetkien keskeiset teemat

  • yhteenkuuluvuus eli työ, jota tehdään muiden kanssa
  • myötävaikutus eli työ, jota tehdään muita tai jotain itseä suurempaa päämäärää varten
  • muuntuvuus eli työ, joka mahdollistaa ihmisenä ja ammattilaisena kasvamisen, oppimisen ja kehittymisen
  • merkityksellisen työn elementit, kuten ajankäyttö ja itsenäinen toimijuus, suojaavat työn merkityksettömyydeltä.

Lähde: LUT-yliopisto

 

The post Merkityksellinen työ auttaa selviytymään, kun maailma järkkyy appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.