Rikosuhripäivystyksen erityistukipalveluun tuli vuoden 2022 alkupuoliskon aikana 136 asiakasta, jotka ovat joutuneet Suomessa hyväksikäytön uhriksi. Vuonna 2021 vastaavalla ajanjaksolla uusia asiakkaita tuli 98. Erityistukipalvelu auttaa ihmiskaupan ja sen lähirikosten uhreja. Lauantaina 30.7. vietetään YK:n kansainvälistä ihmiskaupan vastaista päivää.

Reilusti yli puolet uusista asiakkaista oli yhteydessä Rikosuhripäivystykseen (RIKU) ennen yhteyden ottamista muihin tahoihin, kuten viranomaisiin. Muut asiakkaat on ohjattu RIKUun esimerkiksi työsuojeluviranomaisten, vastaanottokeskuksen, ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän, poliisin tai muun kolmannen sektorin toimijan toimesta.

Uusista asiakkaista valtaosaa oli hyväksikäytetty työssään, yleisimmin siivousalalla, maataloudessa, ravintola-alalla, rakennusalalla tai autopesuloissa ja -korjaamoissa. Useat asiakkaat olivat joutuneet uhriksi monessa työpaikassa ennen avun hakemista. Seuraavaksi yleisimmin asiakkaat olivat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Asiakkaaksi tuli myös pakkoavioliittoon joutuneita sekä rikollisessa toiminnassa hyväksikäytettyjä. Työssään hyväksikäytetyistä uusista asiakkaista oli miehiä naisiin verrattuna lähes kolminkertainen määrä. Seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneista uusista asiakkaista hieman useampi oli nainen kuin mies.

Rikosuhripäivystys auttoi 78 alkuvuonna tullutta asiakasta hakeutumaan viranomaispalveluiden piiriin. Usein tämä tarkoitti apua rikosilmoituksen laadinnassa, valvontapyynnön tekemistä työsuojeluviranomaisille, esitystä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään tai yhteydenottoa sosiaalitoimeen.

Keskiviikkona julkaistun ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän puolivuositilaston mukaan Rikosuhripäivystys ohjasi auttamisjärjestelmään vuoden alkupuoliskon aikana 41 Suomessa mahdolliseksi ihmiskaupan uhriksi joutunutta henkilöä, mikä oli kaksi kertaa enemmän kuin kaikki viranomaiset yhteensä. Erityistukipalvelu palveli tammi-kesäkuussa myös lähes 600:aa henkilöä, joiden asiakkuus oli alkanut aiempina vuosina. Etenkin rikosprosessien pitkän keston vuoksi asiakkuudet ovat lähes aina useiden vuosien mittaisia. Pisimmillään asiakkaiden poliisitutkinta on tällä hetkellä kestänyt yli 5 vuotta.

FAKTA:

  • Useimmiten uusilla erityistukipalvelun asiakkailla oli asiakkaaksitulohetkellä oleskelulupa Suomeen. Seuraavaksi yleisintä oli, että asiakas oli Suomen kansalainen, paperiton tai turvapaikanhakija.
  • Uusien asiakkaiden kansalaisuuksia oli 27, tavallisimpina Irak, Vietnam, Suomi, Ukraina ja Filippiinit.
  • Tammi-kesäkuussa 2022 asiakkaaksi tulleista viisi oli ollut alaikäisiä hyväksikäytön aikana mutta hakenut apua vasta täysi-ikäiseksi tullessaan. Tämä koski etenkin seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneita asiakkaita.
  • Työehtoihin liittyvissä epäselvyyksissä, joissa ei ollut kyseessä rikollinen hyväksikäyttö, asiakkaat ohjattiin yleisimmin SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan.
  • RIKU pyörittää kesällä myös työhyväksikäyttöä epäileville ulkomaalaisille kausityöntekijöille tarkoitettua monikielistä neuvontapuhelinta. Puhelin palvelee 9.9. asti numerossa +358 40 664 1707. Lue lisää: riku.fi/seasonalwork 

Lähde: Rikosuhripäivystys

 

The post Moni ihmiskaupan uhri ottaa yhteyttä Rikosuhripäivystykseen ennen viranomaisille puhumista appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.