Kansainvälinen tutkijaryhmä on julkaissut Elementa-tiedelehdessä kolme artikkelia, joihin on koostettu MOSAiC-tutkimushankkeen kenttämatkan tuloksia Pohjoisen jäämeren ilmakehästä, lumesta ja jäästä sekä merestä. Lumesta ja jäästä sekä ilmakehästä kertovien artikkeleiden kirjoittamiseen osallistui Ilmatieteen laitoksen tutkijoita.

Tutkijat Roberta Pirazzini ja Henna-Reetta Hannula lennättävät droonia MOSAiC-tutkimusmatkalla. Kuva: Jan Rohde.
Vastikään julkaistut artikkelit tarjoavat ensimmäistä kertaa kattavan kuvan arktisen alueen ilmastoprosesseista. Arktinen alue on ilmastotutkimuksen kannalta keskeinen alue: lämpötila on noussut siellä yli kaksi kertaa niin nopeasti kuin muualla maapallolla 1970-luvulta lähtien. Muutokset arktisella alueella vaikuttavat koko maapallon ilmastoon. Artikkeleissa tutkijat korostavat sitä, kuinka tärkeää on tarkastella ilmastojärjestelmän eri elementtejä yhdessä.

Tutkimushankkeen kenttämatka tarjosi tutkijoille yllätyksiä. “Mittaukset paljastivat, että arktinen merijää liikkuu odotettua nopeammin ja se murtuu myös keskitalvella, jolloin merijää on paksua”, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Jari Haapala.  Ilmatieteen laitos osallistui MOSAiC-tutkimushankkeessa merijään ja lumen tutkimukseen monin tavoin. Tutkijat asensivat tutkimusalus Polarsterniin tutkajärjestelmän, joka mittasi merijään liikettä. Automaattisilla poijuilla puolestaan mitattiin merijään paksuutta, ajautumista ja painetta.

Toinen suuri Ilmatieteen laitoksen panos hankkeessa liittyy siihen, miten Pohjoisen jäämeren jääpeite sulaa kesällä. Kun merijää kutistuu, sen pintaheijastavuus eli albedo pienenee. Albedo kertoo, kuinka suuri osa auringon säteilystä imeytyy jäähän tai mereen ja kuinka suuri osa heijastuu takaisin avaruuteen. Albedo säätelee arktisen alueen säteilytasetta ja sen ymmärtäminen on tärkeää, kun tutkitaan alueen ilmastoa.

Ilmatieteen laitoksen tutkijat Roberta Pirazzini ja Henna-Reetta Hannula osallistuivat tutkimusmatkalle. He tutkivat albedoa mittauslaitteilla jään päällä ja ilmasta drooneilla. Mittaustulosten avulla selvitetään myös merijään ja sen päällä olevan lumipeitteen mikrofysikaalisten ominaisuuksien sekä albedon välistä suhdetta. Poijuilla kerätyt havainnot paljastivat, että lumen syvyys ja merijään paksuus vaihtelevat paljon eri alueilla.

Lähde: Ilmatieteenlaitos

 

The post MOSAiC-tutkimushankkeen tuloksia julki: arktinen merijää liikkuu odotettua enemmän myös keskitalvella appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.