Neste on ostanut oikeudet Alterra Energyn nesteytysteknologiaan Euroopassa. Oikeuksien hankkimisen myötä Neste pystyy aiempaa vahvemmin edistämään kemiallista kierrätystä. Alterra Energy on yhdysvaltalainen yritys, joka on kehittänyt ja patentoinut termokemiallisen ratkaisun vaikeasti kierrätettävän muovin nesteyttämiseen. Alterra Energyllä on teollisen mittakaavan nesteytyslaitos Ohion Akronissa, Yhdysvalloissa, jossa se muuntaa elinkaarensa päähän tulleet muovit välituotteeksi, joka voidaan jalostaa uusien muovien ja muiden petrokemian tuotteiden raaka-aineeksi.

Neste osti vähemmistöosuuden Alterra Energystä vuonna 2020. Neste on prosessoinut muun muassa Alterra Energyltä hankittua nesteytettyä jätemuovia koeajoissa Porvoon jalostamollaan. Yhdessä Ravagon kanssa Neste suunnittelee myös yhteisyrityksen perustamista Alterra Energyn teknologian käyttöönottoa varten Vlissingenissä Alankomaissa. Lisäksi Neste tekee esiselvitystä investoinneista omiin esikäsittely- ja jatkojalostusvalmiuksiin, jotta se voisi laajentaa nesteytetyn jätemuovin prosessointikapasiteettia Porvoon jalostamollaan. Kemiallisen kierrätyksen avulla yritys pyrkii vähentämään riippuvuutta neitseellisistä fossiilisista raaka-aineista ja kiihdyttämään kiertotaloutta polymeerien ja kemikaalien tuotannossa.

Neste jatkaa yhteistyötä muovin arvoketjussa toimivien yritysten kanssa tavoitteenaan prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia vuodesta 2030 lähtien. Arvoketjuun kuuluvat tuotantoketjun alkupään kumppanit, kuten kierrätysyritykset ja teknologian kehittäjät, mutta myös kumppanit kemikaalien tuotannossa sekä brändit, jotka etsivät vastuullisempia kiertotalousratkaisuja.

Nesteen ja Alterra Energyn yhteistyö teknologian kehittämisen parissa sekä sekamuovien prosessointi Akronin laitoksella on vakuuttanut Nesteen siitä, että Alterra Energyn teknologia on yksi johtavista ratkaisuista jätemuovin nesteyttämiseen. Vaikka Neste on hankkinut oikeudet teknologiaan Euroopassa, Alterra Energy jatkaa itsenäistä toimintaansa muualla maailmassa tavoitteenaan teknologian kaupallistaminen lisensoimalla. Kumppanina ja vähemmistöosuuden omistajana Neste on sitoutunut tukemaan Alterra Energyn teknologian jatkuvaa kehittämistä vakiinnuttaakseen Alterra Energyn teknologian aseman yhtenä johtavana ratkaisuna muovijätteen kemialliseen kierrätykseen maailmanlaajuisesti.

Lähde: Neste Oyj

The post Muovin kemiallinen kierrätys: Neste hankki oikeudet Alterra Energyn termokemialliseen nesteytysteknologiaan Euroopassa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.