Pienikin vaurio sähköauton akkukotelossa voi johtaa hylkäämiseen katsastuksessa ja aiheuttaa kalliin remontin. Painuma akkukoteloon saattaa tulla esimerkiksi huolimattomasti auratulla tai muuten huonokuntoisella tiellä. Asiasta kertoo Autoliitto tiedotteessaan. Marraskuun alussa astui voimaan uusi katsastusmääräys, jonka perusteella pienikin painauma sähköauton akkukotelossa on hylkäämisperuste määräaikaiskatsastuksessa. Syynä tähän on se, että vähäinenkin lommo voi esimerkiksi tukkia akun jäähdytyskanavia, jolloin tulipalon riski kasvaa. Osassa sähköautoja maavaraa on vähän ja akusto on erityisen altis kolhuille.

Tänä talvena monilla kaduilla lumi on päässyt kerrostumaan ja pakkautumaan tien pintaan. Plussakeleillä lumikerros sohjoontuu ja muodostaa syviä ajouria. Pakkasessa nämä ajourat ja niiden väliin jäävä sohjo sitten jäätyvät ja muodostavat vaurioriskin auton alustan muovisuojille sekä sähköautojen akkukoteloille ja akustolle. Katujen talvikunnossapidon merkitys korostuu sähköautojen yleistyessä. Akuston vauriot voivat olla erittäin kalliita korjata, toteaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen tiedotteessa.

Vahingon sattuessa korvausvelvollisuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Kunnan ja valtion teillä tienpitäjän vastuuseen saaminen auton rikkoutumisesta edellyttää, että tie ei ole ollut tieluokan edellyttämässä kunnossa. Tienpitäjällä on kuitenkin aina jokin kohtuullinen aika huolehtia tie ajettavaan kuntoon ennen kuin voidaan katsoa, että kunnossapitovelvollisuus olisi laiminlyöty. Tienkäyttäjän vastuuta arvioitaessa pyritään ottamaan huomioon, onko tienkäyttäjä osaltaan noudattanut kelin ja muiden olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta, kuten esimerkiksi riittävän alhaista ajonopeutta ja tilanteessa järkevää ajolinjaa. Joskus oikeuskäytännössä on jopa katsottu, että jo huonokuntoiselle tielle lähtö matalamaavaraisella autolla merkitsee rikkoutumisriskin siirtymistä autoilijalle.

Lähde: Helsingin Uutiset

The post Nämä ongelmat Suomen teillä rikkovat nyt sähköautoja – “Vauriot voivat olla erittäin kalliita korjata” appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.