Suomen Natura-tietokantaa on yhtenäistetty muiden Euroopan Unionin jäsenmaiden kanssa. Viidentoista vesistöreitin esitystapa on muutettu viivamaisesta aluemaiseksi (polygon). Viivamainen aineisto pohjautui vanhoihin paperisiin peruskartta‐aineistoihin eikä kaikilta osin vastannut nykyisiä tarkempia ja ajantasaisempia vesiä kuvaavia paikkatietoaineistoja.

Viivamaista Natura 2000 ‐aineistoa tarkennettiin paikkatietomenetelmin siten, että alueiden karttarajaus vastaa uusinta käytettävissä olevaa Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rantaviiva-aineistoa. Lisäksi siltä osin, kun aineistoa ei ollut saatavilla aluemaisena, virtavesialueet ja virtavesiviivat maastotietokannasta muunnettiin viiden metrin levyiseksi alueiksi ja yhdistettiin ne poimittujen virtavesialueiden kanssa.

Kokonaan viivamaisilla Natura-alueilla ei aiemmin ole esitetty lainkaan pinta-alaa. Niillä Natura-alueilla, joilla on ollut myös aluemaisia osia, pinta-alana on aiemmin esitetty vain tuon osan pinta-ala. Tehdyn teknisen korjauksen johdosta kaikilla Natura-alueilla on pinta-ala, joka vastaa mahdollisimman hyvin niiden todellista maantieteellistä kattavuutta.

Muunnon myötä alueiden digitointi on saatettu vastaamaan nykyistä paikkatietoa kunkin vesistön sijainnista. Tehty tekninen muuntaminen ei muuta kyseisten vesireittialueiden valinnan perusteita tai maantieteellistä ulottuvuutta.

Tarkennetut vesireitit pinta-aloineen ovat:
FI0100023 Mustionjoki, pinta-ala: 277 ha
FI0100085 Siuntionjoki, pinta-ala: 348 ha
FI0100086 Sipoonjoki, pinta-ala: 58 ha
FI0100104 Vantaanjoki, pinta-ala: 146 ha
FI0200091 Karvian luomat, pinta-ala: 24 ha
FI0200119 Pukanluoma, pinta-ala: 25 ha
FI0200120 Kiskojoen latvavedet, pinta-ala: 70 ha
FI0200130 Karvianjoen kosket, pinta-ala: 105 ha
FI0800110 Ähtävänjoki, pinta-ala: 264 ha
FI0800111 Lapväärtin jokilaakso, pinta-ala: 438 ha
FI0900082 Tuomistonjoki, pinta-ala: 0,33 ha
FI1101202 Kiiminkijoki, pinta-ala: 11545 ha
FI1300407 Siikajoki-Juujoki, pinta-ala: 149 ha
FI1301319 Toramojoki, pinta-ala: 3,3 ha
FI1301912 Tornionjoen ja Muonionjoen vesistö, pinta-ala 31072 ha

Lähde: Ympäristöministeriö

The post Natura 2000 -verkoston vesireittien maantieteellinen esitystapa on päivitetty appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.