Neste on saanut ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä Euroopan komission hyväksymän IPCEI-statuksen (Important Project of Common European Interest; Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke), joka mahdollistaa kansallisen julkisen rahoituksen Nesteen Porvoon jalostamon puhtaan vedyn hankkeille. Komission hyväksyntä on osa EU:n ensimmäistä vety-IPCEI-hankkeiden aaltoa, jonka tavoitteena on kehittää ja kiihdyttää puhtaan vedyn tuotantoa ja käyttöä Euroopassa.

Euroopan komissio hyväksyi 15.7.2022 IPCEI-statuksen 35 yritykselle 15 EU-jäsenvaltiossa puhtaan vedyn tutkimus- ja innovaatiohankkeiden julkiseen rahoitukseen. Suomen osalta Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin koordinoimassa EU-haussa Neste pääsi ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä jatkoon. Lopulliset rahoituspäätökset Suomessa tekee Business Finland. EU:n IPCEI-hankkeet edistävät EU:n strategisia tavoitteita ja ajavat eurooppalaisten yhteisiä etuja tukemalla innovaatioprojekteja eri jäsenmaissa. IPCEI-hankkeissa sovelletaan erillistä valtiontukisäännöstöä, jonka mukaan valtio voi tukea yrityksiä normaalia joustavammin.

Komission hyväksynnän saaneissa Nesteen hankkeissa kehitetään ratkaisuja puhtaan vedyn tuotannolle ja hyödyntämiselle Nesteen jalostamoprosesseissa. ”Porvoon jalostamon vetyhankkeet liittyvät entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista puhtaan vedyn tuotantoon ja käyttöön liittyvää arvoketjua. Puhtaan vedyn tuotanto on keskeisessä asemassa, kun kehitetään vastuullisia, kaupallistettavia ratkaisuja vähähiiliseen liikenteeseen ja teollisuuteen”, Nesteen innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors kertoo.

EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 päästöihin verrattuna. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan merkittäviä määriä päästötöntä, luotettavaa ja kustannuskilpailukykyistä energiaa. Yhteisten vety-IPCEI-hankkeiden tarkoituksena on tuottaa 10 miljoonaa tonnia puhdasta vetyä EU-alueella vuoteen 2030 mennessä. IPCEI-hankestatus edistää merkittävästi myös Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista, ja sillä on tärkeä rooli osana Nesteen tavoitetta saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä.

”Vetytalous vaatii toteutuakseen tiivistä yhteistyötä koko arvoketjun läpileikkaavien kumppanuuksien kanssa. IPCEI tukee hienosti tällaista yhteistyötä. Olemme hyvin iloisia, että Euroopan komission myöntämän statuksen myötä Nesteen vetyhankkeet tunnistetaan vetytalouden lippulaivaprojekteina koko Euroopassa. Päätös tukee myös tavoitettamme kehittää Nesteen Porvoon jalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Nesteen vetyhankkeista vastaava johtaja Outi Ervasti.

Lähde: Neste Oyj

 

The post Neste mukana luomassa EU:n vihreän vedyn arvoketjua – Porvoon jalostamon vetyhankkeille Euroopan komissiolta IPCEI-status appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.