Neste ja ILLIG ovat solmineet strategisen kumppanuuden, jonka tavoitteena on edistää entistä vastuullisempien ratkaisujen käyttöä lämpömuovattujen muovipakkausten tuotannossa kokeiluhankkeiden avulla. Todellisiin arvoketjuihin perustuvien pienemmän mittakaavan hankkeiden avulla pyritään osoittamaan, että uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita voidaan käyttää sellaisenaan korvaamaan fossiilisia raaka-aineita myös vaativissa sovelluksissa. Neste on uusiutuvien ja kierrätettyjen polymeeriraaka-aineiden ja ILLIG puolestaan lämpömuovausjärjestelmien valmistuksen asiantuntija, joten molempien osaamista tarvitaan käytännönläheisissä kokeiluhankkeissa. Yksittäisiin hankkeisiin kutsutaan mukaan myös muita kumppaneita. Kokeiluhankkeiden tarkoituksena on osoittaa, että vastuullisemmista raaka-aineista valmistettuja muoveja voidaan jatkojalostaa nykyiseen tuotantoinfrastruktuuriin perustuen samaan tapaan kuin puhtaasti fossiilisista raaka-aineista valmistettuja muoveja. Tuloksena syntyy laadultaan vastaavia ja ominaisuuksiltaan lainsäädännön vaatimukset täyttäviä tuotteita.

Keväällä 2022 hankekumppanit toteuttivat yhteistyössä LyondellBasellin ja Fernholzin kanssa onnistuneen esiselvityksen. Siinä tutkittiin uusiutuvaa alkuperää olevan Neste RE™ -raaka-aineen käyttöä osana arvoketjua, jossa tuotettiin polypropeenia, jonka uusiutuvan sisällön osuus oli mitattavissa radiohiiliajoituksella. Tutkimus osoitti, että uusiutuvan raaka-aineen jatkokäsittely arvoketjun eri vaiheissa (krakkaus, polymerointi, levyn pursutus ja lämpömuovaus) ei aiheuttanut poikkeamia fossiilisten raaka-aineiden käsittelyyn verrattuna. Neljä yritystä esittelivät yhteishankettaan Düsseldorfin K 2022 -messuilla ja järjestivät myös live-esittelyn lämpömuovauksesta.

Uuden yhteistyösopimuksen myötä ILLIG ja Neste aikovat toteuttaa samankaltaisia tutkimus- ja kokeiluhankkeita edistääkseen Neste RE -tuotteen kaltaisten uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä etenkin vaativissa sovelluksissa, kuten elintarvikekontaktiin soveltuvissa pakkauksissa, sekä teknisissä sovelluksissa, kuten kuluttajaelektroniikassa. Tutkimuksissa voidaan kokeilla valmistaa pakkauksia niin, että uusiutuvaa alkuperää olevan sisällön osuutta vaihdellaan ja sen osuus voidaan todentaa radiohiiliajoitusmenetelmällä. Lisäksi voidaan tarkastella kierrätetyistä raaka-aineista valmistettuja muovipakkauksia hyödyntäen Nesteen kemiallisen kierrätyksen osaamista muovien kierrätykseen perustuvien arvoketjujen luomisessa. Jotta koko arvoketjua voidaan tarkastella kokeiluhankkessa, yksittäisiin hankkeisiin kutsutaan mukaan myös muita kumppaneita. Tutkimushankkeissa käytettyjä prosesseja, tuotantolaitoksia ja koneita valvotaan ja analysoidaan tarkasti. Näin saadaan uutta tietoa tuotteiden laadusta ja ominaisuuksista sekä arvoketjun infrastruktuurin toiminnasta.

Lähde: Neste

The post Nesteen ja ILLIGin kokeiluhankkeilla esitellään vastuullisempia ratkaisuja lämpömuovattujen muovipakkausten tuotantoon appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.