THL:n tuoreen raportin mukaan pohjoismaiset nuoret aikuiset kannattavat laajasti vanhemmuuden ja hoivavastuun jakamista tasa-arvoisesti. Silti myös nuorten vanhempien perheissä äidit kantavat pääasiallisen vastuun lasten hoidosta ja nuoret isät pitävät jopa vähemmän perhevapaita kuin vanhemmat isät. Mahdollisuuteen pitää perhevapaata vaikuttaa erityisesti vanhemman koulutus- ja työllisyystilanne, ja nuorilla aikuisilla asema työelämässä on usein epävarma.

Tiedot käyvät ilmi raportista, johon on koottu olemassa olevaa tietoa nuorten äitien ja isien perhevapaista Pohjoismaissa sekä tietoa nuorten arvoista, toiveista ja käsityksistä vanhemmuudesta sekä ansiotyön ja lastenhoidon yhteensovittamisesta. Kaikissa Pohjoismaissa sukupuolten tasa-arvon edistäminen niin työelämässä kuin yksityiselämässä, kuten perheen ja hoivan alueella, on tärkeä tavoite. Perhevapaat ja erityisesti molemmille vanhemmille kiintiöidyt vanhempainvapaan jaksot ovat tärkeä osa tasa-arvopolitiikkaa.

”Tutkimustiedon perusteella hoivavastuun tasa-arvoisempaan jakamiseen lapsiperheissä vaikutetaan lisäämällä isien hoivavastuuta ja äitien työllistymismahdollisuuksia. Tutkimuskatsaus ei vahvistanut kuitenkaan sitä käsitystä, että osa-aikaisten työmahdollisuuksien lisääminen edistäisi sukupuolten tasa-arvoa, jos vain äidit niitä käyttävät”, THL:n tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula sanoo.

Vaikka ikä on merkittävä työmarkkina-asemaan ja siten myös vanhempainvapaiden käyttöön ja jakautumiseen vaikuttaja tekijä, nuorten mahdollisuuksia pitää perhevapaata tai perhevapaiden seurauksia nuorilla on tutkittu varsin vähän. ”Lasten saaminen nuorella iällä lisää sosiaalisia riskejä koulutuksessa ja työelämässä,” Lammi-Taskula toteaa. ”Tämän katsauksen perusteella käy ilmi, että nuoret aikuiset tarvitsevat systemaattisempaa tukea perheellistymiseen sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen.”

Raportin sisältöjä käsitellään 6.4. järjestettävässä englanninkielisessä webinaarissa: Ohjelma ja ilmoittautuminen

Lähde: THL

 

The post Nuoret aikuiset kannattavat sukupuolten tasa-arvoa, mutta käyttävät vanhempainvapaita perinteisesti appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.