OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto esittää, että keskeiset ammattiliitot käynnistävät keskustelun työmarkkinajärjestelmän toimivuudesta ja tulevaisuudesta syksyn palkkakierroksen jälkeen. Murron mielestä palkansaajaliittojen pitäisi yhdessä käynnistää keskustelu siitä, kuinka työmarkkinajärjestelmää kehitetään.

– Suomessa ei ole tällä hetkellä yhteistä työmarkkinamallia ja järjestelmä on murroksessa. Tämä kierros on käytävä rauhassa loppuun, mutta työmarkkinajärjestelmää on kehitettävä myös pidemmällä tähtäimellä. Nykyinen työmarkkinoiden sekavuus ei ole pitkän päälle jäsentemme eikä palkansaajien etu eikä hyvinvointiyhteiskunnan kannalta kestävää. On tarkasteltava vastuullisesti eri näkemyksiä ja haettava myös mahdollisesti yhteistä näkemystä työmarkkinoiden tulevaisuudesta, ja se on liittojen eikä poliitikkojen tehtävä, Murto muistuttaa.

Murto puolustaa vankasti kesäkuussa saatua kunta-alan sopimusratkaisua. – Työmarkkinoilla on kyettävä ratkaisemaan toimialakohtaisia ongelmia. Kunta-alan palkkaohjelma avaa tähän uusia mahdollisuuksia. Pääsemme vihdoin puuttumaan esimerkiksi opetusalan palkkauksellisiin epäkohtiin, joita on ollut muutoin vaikea korjata. EK:n vientivetoinen palkkamalli ei ole ratkaisu tulevaisuuden työmarkkinamalliksi.

Uuden lukuvuoden alkua varjostaa yksityisen opetusalan työehtokiista. Koskaan aiemmin opettajat eivät ole aloittaneet uutta työvuotta ilman voimassa olevaa työehtosopimusta. Sopimuksettomassa tilassa on yhä yli 9 000 opettajaa yksityisissä kouluissa ja oppilaitoksissa. Yksityisen opetusalan työehtosopimuksesta on neuvoteltu sitkeästi tuloksetta helmikuusta lähtien. Sovittelija jätti kevään kuluessa kaikkiaan kolme sovintoehdotusta, jotka OAJ hylkäsi riittämättöminä. Myöskään loppukeväästä toteutuneet yksityiskoulujen lakot Helsingissä ja Tampereella eivät tuoneet ratkaisua asiaan.

Osapuolet palasivat neuvottelupöytään kesäkuun puolivälissä, mutta vieläkään Sivistystyönantajilla ei ollut uusia esityksiä, joiden pohjalta neuvottelutulos olisi voinut syntyä. – Olemme jatkaneet tunnusteluja läpi kesän ja tällä viikolla jatkaneet virallisesti neuvotteluja Sivistystyönantajien kanssa. On todella harmillista, että tilanne on venynyt, mutta emme vielä ole olleet lähelläkään hyväksyttävää tulosta, Murto huomauttaa.

– Kiihtynyt ja raju inflaatio tulee ottaa huomioon. Tässä taloustilanteessa ei ole mitään perusteluja sille, että viime talvena sovitut vientialojen palkkaratkaisujen tasot olisivat lähtökohtana ja sitoisivat liittokierroksella yksityistä opetusalaa. Ratkaisua ei synny ilman, että liikkumavaraa ja kompromissikykyä löytyy molemmin puolin. Toki vertaamme yksityisen opetusalan tulevaa palkkaratkaisua ja työehtoja myös siihen, mihin kesäkuussa päädyttiin kunta-alan ja Avaintyönantajien neuvotteluissa, Murto tähdentää.

OAJ jatkaa järjestöllisten toimien valmistelua sen varalta, että neuvottelut Sivistystyönantajien kanssa eivät vieläkään edistyisi. – Toki tavoitteemme on, että pääsemme ratkaisuun neuvotteluteitse.

Yksityisen opetusalan työehtosopimus koskee yksityisiä peruskouluja ja lukioita, yksityisiä ammatillisia oppilaitoksia, taiteen perusopetusta, vapaan sivistystyön oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja urheiluopistoja. Ammatillisilla aikuiskoulutuskeskuksilla on oma työehtosopimuksensa, ja myös sitä koskevat neuvottelut ovat kesken Sivistystyönantajien kanssa. Määräaikaisten opettajien kesäajan palkkauksellinen epävarmuus on sitkeä ongelma, jota OAJ pyrki ratkaisemaan myös kevään sopimusneuvotteluissa.

OAJ:n näkemyksenä on, että koko vuoden työn tehneelle määräaikaiselle opettajalle kuuluu palkka koko vuodelta. Moni kunta palkkaa määräaikaisen opettajan kuitenkin vain koulutyön päättymiseen asti, jolloin tämä menettää kesäajan palkan.

– Käytäntö on määräaikaisen opettajan kannalta kohtuuton. Menetystä korvaa osin OAJ:n ja kuntatyönantajan sopima lomapäiväkorvaus. Kunnan tuore opetusalan sopimus muuttaa korvauksen laskentatapaa ja parantaa jonkin verran määräaikaisen opettajan asemaa, mutta ei poista ongelmaa. Paikalliset ratkaisut ovat lopulta kiinni kuntapäättäjien arvostuksesta. Osa kunnista onkin jo muuttanut linjaansa ja osoittanut näin myönteistä työnantajakuvaa.

– Julkaisimme kuntapäättäjille avoimen kirjeen toukokuussa, ja tulemme keräämään tiedot niistä kunnista, joissa määräaikaisille opettajille on maksettu palkka myös kesäajalta, Murto kertoo.

Lähde: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

 

The post OAJ:n Katarina Murto peräänkuuluttaa palkansaajapuolen yhteistä keskustelua työmarkkinajärjestelmän tulevaisuudesta appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.