Omniassa kehitetään toimia ja toimintatapoja, joilla vähennetään toiminnasta syntyvää haittaa ympäristölle ja ilmastolle. Merkittävä osa tätä on hiilijalanjäljen mittaaminen, minkä avulla pystymme seuraamaan toiminnasta syntyvää haittaa ja kehittämään sen kautta toimintaamme kestävämmäksi. Lisäksi Omnia kasvattaa positiivista kädenjälkeään eli kehitätää ja kannustaa vastuulliseen toimintaan, jotta omnialaiset tekevät hyviä arkipäivän valintoja. Näillä valinnoilla parannetaan yhteiskunnan ja maapallon hyvinvointia. Osana kestävän tulevaisuuden rakentamista Omnia haluaa paitsi toimia organisaationa kestävästi, myös levittää kestävän kehityksen osaamista ja intoa ulkopuolelle.

Omnian keskeisimpiä kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2025 mennessä. Omnian tavoite tukee osaltaan suurempia tavoitteita, mutta merkittävä huomio on kiinnitettävä myös yksittäisten ihmisten toimintaan, valintoihin ja päätöksiin. Meistä jokainen voi siis olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta arkisten ja jokapäiväisten tekojen kautta. Hiilijalanjäljen laskenta vuodelle 2021 on toinen Omniassa toteutettu laskenta. Laskentojen tavoitteena on selvittää suurimmat päästölähteemme, jotta osaamme keskittyä oikeisiin asioihin hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Lähtötilanne on laskettu Omniassa vuodelle 2020. Kyseisen laskennan aikana laskettiin arvio myös vuodelle 2019, jotta tuloksia pystytään vertaamaan myös ns. normaaliin tilaan ennen poikkeustilannetta.

“Vuonna 2021 hiilijalanjälkemme on ollut noin 5717 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Hiilijalanjälki on laskenut vuoteen 2019 verrattaessa 32 prosenttia. Päästölaskenta on toteutettu virallisen ja tarkimman laskentatavan mukaan (”Scope 3”), jolloin laskentaan sisällytetään kolme kattavaa kokonaisuutta: kiinteistöt, hankinnat ja liikkuminen”, kertoo Omnia sivuillaan. Omnian tilat lämmitetään, valaistaan, siivotaan ja huolletaan. Opetuksen ja muun toiminnan toteuttaminen sekä ruokahuolto vaativat tuotteita, jotka täytyy kuljettaa tuottajalta varastojen kautta toimipisteisiin. Henkilökunta ja opiskelijat kulkevat toimipisteille. Kaikki tämä toiminta tuottaa lisäksi jätettä, jonka kierrätys ja kuljetukset ovat välttämätön osa toimivaa kokonaisuutta. Laskennan perusteella tiedämme, että hankinnat (47 prosenttia) ja liikkuminen (30 prosenttia) ovat merkittävin osa hiilijalanjälkeä. Kuten myös henkilökohtaisessa arjessa, Omnia-tasolla on tehtävä selkeitä linjauksia siihen, minkälaisia tuotteita kulutamme, millaista ruokaa tarjoamme ja miten liikumme paikasta toiseen.​​​​​​

Omniassa on jatkettava jo aloitettua työtä vähähiilisempien liikkumismuotojen kannustamiseksi. Omniassa on lisätty sähköautojen latauspisteitä toimipisteille sekä henkilökunnalle pyöräpaikkoja. Henkilökohtaisen ajon vähentäminen ja paikallisliikenteen ja pyöräilyn suosiminen ovat keinoja, joilla kaikki pystyvät vaikuttamaan. Hankintojen hiilijalanjäljestä merkittävän osan muodostavat elektroniset laitteet, kuten kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet (16 prosenttia kokonaishiilijalanjäljestä), sekä elintarviketuotteet, kuten lihat ja maidot (13 prosenttia kokonaishiilijalanjäljestä). Lisäksi on tärkeää tarkastella kuljetusten päästöjä, joita pystyttäisiin vähentämään tuotteiden tilausten paremmalla suunnittelulla ja keskitetyllä tilauksella.

Merkittäviä päästövähennyksiä on saatu aikaan tekemällä vihreitä ratkaisuja Omnian kulutuksessa. Omnian omissa kiinteistöissä on käytössä sataprosenttisesti päästötön kaukolämpö. Lisäksi kiinteistössä käytetään 50-prosenttisesti vihreää sähköä, jonka osuus tullaan kasvattamaan sataprosenttisesti vihreäksi sähköksi tulevan vuoden aikana. Esimerkiksi nämä toimet ovat oikeansuuntaisia ja vievät meitä kohti hiilineutraalisuustavoitettamme. Päästövähennystoimien tekeminen on jo vähentänyt päästöjä, mutta vielä on matkaa edessä. Lisäksi laskennan tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava kasvanut etäopiskelu- ja työskentely ja sen tuomat muutokset. Kaikki toimet ovat tarpeen, mutta parhaat tulokset saavutetaan keskittymällä merkittävimpiin päästölähteisiin – näitä ovat hankinnat, liikkuminen, sähkönkulutus sekä syntyvät jätteet. Laskentatulosten perusteella näihin kokonaisuuksiin tullaan erityisesti kiinnittämään huomiota ja näitä on jo Omniassa edistetty.

Omnia haluaa omalla esimerkillään näyttää, että kestävä tulevaisuus on mahdollista siihen sitouduttaessa ja sen ohjatessa jokapäiväistä tekemistä. Keinoja tähän löytyy meidän jokaisen arjesta, ja monia erinomaisia toimintatapoja on jo käytössä. Tärkeää on pohtia millaiseen ajatteluun ja toimintaan kannustamme asiakkaita, opiskelijoita ja muita sidosryhmiä opetuksen ja kumppanuuksien kautta, miten voimme varmistaa kestävän liikkumisen, optimoida tilojen käyttöä ja vähentää hukan määrää. Päästöjen vähentämisen lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä myös kulutuksen vähentämiseen. Vastataan siis hiilineutraalisuuden tavoitteeseen yhdessä – onnistumme varmasti, kun rakennamme kestävää tulevaisuutta pienten ja suurten tekojen kautta!

Lue laskennasta ja sen tuloksista.

Lähde: Omnia

The post Omnian hiilijalanjäljen laskenta on toteutettu – tutustu laskentatuloksiin! appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.