Business Finlandin ja Amcham Finlandin julkaisemaa Suomi sijaintipaikkana 2023 -raporttia (FDI Barometer 2023) varten haastateltiin 400 kansainvälistä ja suomalaista yritysjohtajaa, jotka tarkastelevat Suomea liiketoimintaympäristönä. Maailmanlaajuinen kilpailu kansainvälisten yritysten sijoittumisesta uutta liiketoimintapaikkaa päätettäessä kiristyy entisestään ja työvoiman saatavuuden merkitys on kasvanut. Mitkä tekijät puhuvat Suomen puolesta ja mitkä vastaan? Yhteiskunnan vakaus ja toimivuus, osaava työvoima, elämänlaatu ja tuleva NATO-jäsenyys nousivat Suomen vahvuuslistan kärkeen ulkomaisten yritysten arvioidessa Suomea toimintaympäristönä. Henkilökohtainen tulovero, palkkajousto ja työvoimakustannukset nähtiin puolestaan liiketoimintaympäristön haasteina, kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa. Osaavaan työvoiman saatavuus on muuttunut vahvuudesta haasteeksi.

Ulkomaisten suorien sijoitusten vaikutus Suomen talouteen on merkittävä. Ulkomaiset yritykset kattavat noin prosentin kaikista Suomessa toimivista yrityksistä, mutta silti ne työllistävät peräti 20 % yksityisen sektorin työvoimasta. Ulkomaiset yritykset maksoivat Suomeen vuonna 2021 1,8 miljardia yhteisöveroa sekä 17,6 miljardia arvonlisäveroja. Ulkomaisomisteisista yrityksistä 27 % aikoo kasvattaa T&K-panostuksiaan ensi vuonna. Suomi tarvitsee ulkomaisia yrityksiä Suomen talouden kasvun varmistamiseksi. Suomeen tarvitaan lisää kansainvälisiä innovatiivisia yrityksiä, jotta pääsisimme hallituksen kunnianhimoiseen tavoitteeseen nostaa T&K-menot 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Kansainvälisillä yrityksillä olisi potentiaalia investoida suomalaiseen T&K-kenttään enemmänkin, mikäli tarvittavia muutoksia tehdään toimintaympäristöön. Monissa muissa maissa investointien houkutteluun satsataan huomattavasti enemmän kuin Suomessa, Invest in Finlandin johtaja Antti Aumo kommentoi.

Raportista selviää, että 57 % ulkomaalaisomisteisista yrityksistä suunnittelee toimintansa laajentamista Suomessa ensi vuoden aikana ja 49 % lisää henkilöstön palkkaamista. Tärkeä kysymys on kuitenkin, miten Suomi pystyy vastaamaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen. Sekä suomalaisilla (77 %) että ulkomaisessa omistuksessa olevilla yrityksillä (79 %) on Suomessa pulaa osaajista. Eniten tilanteesta kärsivät suuret ulkomaisessa omistuksessa olevat yritykset (86 %). Osaajien saatavuus on maailmanlaajuisesti kriittinen investointikriteeri. Tämän kyselyn tulokset tukevat sitä, mitä me olemme kuulleet yli sadalta Amcham Finlandin verkostoon kuuluvalta kansainvälisen yrityksen johtajalta – he ovat todella huolissaan siitä, että osaajapulaan ei haeta ratkaisuja riittävän nopeasti. Neljä yritystä viidestä (78 %) kärsii tällä hetkellä osaajapulasta Suomessa. On ehdottoman tärkeää, että Suomen hallitus tekee kaikkensa osaajapulan ratkaisemiseksi, jotta voimme turvata tulevaisuuden investoinnit Suomeen. Ulkomaisten osaajien sijoittumista Suomeen tulee nopeuttaa ja yksinkertaistaa, sekä suomalaisten koulutuslaitosten varmistaa, että tulevaisuuden ammatteihin on riittävästi tekijöitä, sanoo Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra.

Lähde: Business Finland

The post Osaajapula uhkana Suomeen tuleville investoinneille appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.