Monitieteisessä mallinnustutkimuksessa havaittiin, että jo 10 %:n parannus ihmisten edellytyksissä liikkua vähäpäästöisemmin johti uusien tapojen omaksumiseen kahdessa vuodessa ja vähensi liikenteen päästöjä 15 %:lla Helsingissä. Edellytysten tuplaaminen johti 40 % pienempiin liikenteen päästöihin. Päästövähennysten myötä pienhiukkasten kokonaismassa hengitysilmassa ei juuri laskenut, mutta keuhkorakkuloihin päätyvien hiukkasten pinta-ala väheni jopa 36 %.

Tutkimus pohjautui mittausdataan ja tietokonemalleihin. Ihmisten valintojen kehittymistä kuvaavassa mallissa huomioitiin ihmisten vuorovaikutus toistensa ja ympäristönsä kanssa. Vähäpäästöisen liikkumisen helpottaminen voi tarkoittaa monenlaisia asioita, jotka parantavat kevyen ja julkisen liikenteen saavutettavuutta sekä mielekkyyttä. Ilmakehää kuvaava malli puolestaan huomioi sen, kuinka ihmistoiminnasta aiheutuvien hiukkaspäästöjen lisäksi myös meteorologiset olosuhteet ja monet eri ilmansaasteet vaikuttavat pienhiukkasten määrään ja kokoon. Ihmis- ja ilmatieteellistä mallinnusta yhdistävä tutkimus tähdentää kokonaisvaltaisen lähestymistavan tärkeyttä. Monia erilaisia prosesseja niin ihmisten kuin hiukkasten osalta on huomioitava, kun pyritään ennakoimaan kaupunkiympäristössä tehtävien toimenpiteiden vaikutusta ihmisten valintoihin, niiden tuottamiin päästöihin ja lopulta yhteiseen hengitysilmaan. Tutkimus tehtiin ilmakehä- ja yhteiskuntatietelijöiden yhteistyönä vuoden 2022 aikana. Mukana oli tutkijoita Oulun yliopistosta, Ilmatieteen laitokselta, Helsingin yliopistosta ja HSY:ltä.

Lähde: Ilmatieteen laitos

The post Parannus kaupunkilaisten mahdollisuuksissa liikkua vähäpäästöisesti vähentää keuhkoihin päätyvien pienhiukkasten määrää appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.