Yhä useammassa pienituloisessa perheessä koetaan puutetta ruoasta ja pyritään selviytymään niukalla ravinnolla, selviää Pelastakaa Lasten tuoreesta Lapsen ääni 2023 -raportista. Kasvava lapsiperheköyhyys ja eriarvoisuus näkyy lasten hyvinvoinnissa ja mielenterveydessä hälyttävällä tavalla, järjestö toteaa. Vuodesta 2001 alkaen toteutettu Lapsen ääni -kysely paljastaa, että lasten ja perheiden tilanne on kuluvana vuonna kiristynyt entisestään. Huolta perheen taloudesta kantoi jopa 87 % pienituloisten perheiden lapsista ja 90 % koki, että perheellä on vaikeuksia selvitä menoista. Merkittävänä muutoksena edellisiin vuosiin on se, että lapsilla on pulaa perustarpeista ja monet mainitsivat perheen turvautuvan ruoka-apuun. Jopa 14 % pienituloisten perheiden lapsista kertoi, että perheellä on pulaa ruoasta. Vuonna 2022 vastaava luku oli 7,5 %. ”Viime vuonna ei voitu kyselyn perusteella puhua merkittävistä ruoan puutteesta perheissä, mutta tänä vuonna ruoan puutteesta kertovien lasten määrä on hätkähdyttävä. Herää huoli miten pahassa kriisissä pienituloisten perheiden arki Suomessa nyt on”, summaa Pelastakaa Lasten lapsiperheköyhyyden asiantuntija Johanna Vinberg.

Perustarpeiden lisäksi perheissä joudutaan tinkimään vapaa-ajasta. Lasten mahdollisuudet harrastaa ja viettää vapaa-aikaa ovat kaventuneet edelliseen vuoteen verrattuna. Esimerkiksi 30 % pienituloisten perheiden lapsista kertoi, että ovat joutuneet lopettamaan harrastuksen perheen taloudellisen tilanteen vuoksi ja 35 % ei voinut ylipäätään osallistua harrastuksiin. Osattomuuden tunteet ovat lisääntyneet kyselyn perusteella. Lapset kertovat tuntevansa eriarvoisuuden tunnetta verrattuna kavereihinsa, koska heillä ei ole varaa samoihin asioihin. Perheen raha-asiat voivat hävettää ja niistä ei myöskään uskalleta kertoa kavereille.

Stressi ja huoli raha-asioista ovat jatkuvasti läsnä pienituloisten perheiden lapsilla. 80 % kertoi kokevansa stressiä taloudellisen tilanteen vuoksi ja 58 % oli huolissaan myös vanhempien jaksamisesta. Pienituloisten perheiden lasten mielenterveys ja hyvinvointi oli kyselyn mukaan muita heikommalla tolalla. 64 % kertoi mielenterveytensä olevan huono (muista vastaajista 39 %). 54 % koki elämän olevan epävakaata (muista vastaajista 31 %). 26 % sanoi olevansa tyytyväinen arkeensa (muista vastaajista 51 %).

Lapsen ääni -kyselyn tuloksissa näkyy sama kuin laajemmin yhteiskunnassa: iso osa lapsista voi hyvin, mutta haasteet vaikuttavat kasaantuvan samoille lapsille. 50 % pienituloisten perheiden lapsista kertoi, että selviää arjestaan, mutta heidän kokemuksensa elämässä pärjäämisestä ja osallisuudesta olivat heikompia kuin muiden vastaajien. Pelastakaa Lapset muistuttaa, että Suomen on otettava huomioon päätöksenteossa YK:n lapsen oikeuksien komitean Suomelle antamat huomautukset, jotka koskevat erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien loukkauksia. Näiden lasten hyvinvoinnista tulee esimerkiksi sosiaaliturvan varmistamisen osalta huolehtia. Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteeseen vähentää lapsiperheköyhyyttä. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä nyt, sillä lapsiperheköyhyyden odotetaan kasvavan.

Keväällä 2023 toteutettuun Pelastakaa Lasten Lapsen ääni -kyselyyn vastasi yhteensä 1725 lasta ja nuorta. Vastaajista suurin osa oli yläkoululaisia, 13–15-vuotiaita eri puolilta Suomea. Keskimääräinen vastaaja oli suomenkielinen ja asui pienessä kaupungissa kahden vanhemman kanssa. Enemmistö vastaajista oli tyttöjä, ja noin kolmasosa vastanneista lapsista koki kuuluvansa johonkin vähemmistöön. Pienituloiseksi perheensä luokitelleita lapsia oli 14 % vastaajista. Suomessa pienituloisissa perheissä asuu noin 120 000 lasta. Tämä on 12 % kaikista lapsista. (Tilastokeskus). Toimeentulotukea saavassa perheessä elää 95 000 lasta (THL).

Lähde: Pelastakaa Lapset ry

The post Pelastakaa Lasten tuore kysely: Yhä useamman lapsen arki on kriisissä Suomessa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.