Vesiliikenteessä hukkuu vuosittain noin 40–60 ihmistä. Suurimmalla osalla vesiliikenteessä hukkuneista ei ole ollut pelastusliivejä päällä. Pelastusliivi ei auta veneen pohjalla, vaan se kannattaa pukea päälle jo ennen vesille lähtöä. Oikeankokoinen ja kunnolla päälle puettu pelastusliivi voi pelastaa tänä kesänä sinun ja läheistesi hengen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on testauttanut lasten pelastusliivejä. Testausten perusteella kaksi pelastusliiviä on velvoitettu poistettavaksi markkinoilta ja kahden liivin myynti on lopetettu turvallisuuspuutteiden vuoksi.

Onnettomuustutkintakeskus keräsi yhteistyöviranomaisten avulla tiedot kaikista vuonna 2021 tapahtuneista tapaturmaisista hukkumisista. Tutkimuksesta selviää, että suurin osa hukkuneista on ollut vesillä ilman pelastusliivejä.

Hukkumiset voitaisiin useimmiten välttää oikealla turvallisuusasenteella ja varautumisella, olemalla selvin päin ja pukemalla pelastusliivit päälle aina vesille lähdettäessä. – Lisäksi on tärkeää, että pelastusliivi on oikeanlainen, sopivan kokoinen ja oikein puettu. Kannattaa siis tutustua myös pelastusliivien käyttöohjeisiin. Yleinen virhe on esimerkiksi jättää pelastusliivin haararemmit kiinnittämättä, jolloin liivi voi irrota päältä, jos joutuu veden varaan, sanoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Asta Koivisto.

Pelastusliivit on tarkoitettu tilanteisiin, joissa apua voi joutua odottamaan. Ne on tarkoitettu sekä uimataitoisille että uimataidottomille. Ne kääntävät henkilön kasvot ylöspäin, kun hän joutuu veden varaan. Lapselle pitää aina valita pelastusliivit, ei kelluntaliivejä. Kelluntaliivit on tarkoitettu uimataitoisille tilanteisiin, joissa apu on lähellä. Ne eivät pidä pinnalla ilman omaa aktiivisuutta.

Kun ostat pelastusliivejä, varmista, että liivien merkinnät ovat kunnossa. Pelastusliiveissä pitää olla:

  • Valmistajan ja/tai maahantuojan tiedot.
  • CE-merkintä ja suojaimen laatua valvovan ilmoitetun laitoksen nelinumeroinen tunnusnumero.
  • Tieto standardista, jonka mukaisesti liivit on valmistettu (EN ISO 12402).
  • Suoritustaso (100 N, 150N tai 275N).
  • Tieto liivin koosta, esim. rinnanympärys ja paino.
  • Vähimmäiskelluttavuus.

Liivien mukana tulee olla käyttöohjeet sekä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus suomeksi ja ruotsiksi. Jos vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei toimiteta liivin mukana, käyttöohjeissa pitää olla linkki verkkosivuille, josta se löytyy.

Tukes valvoo pelastusliivien turvallisuutta riskiperusteisesti. Viime vuonna alkaneessa projektissa testautettiin kahdeksan lasten pelastusliiviä Fleetwood Test Housessa. Testaustulosten perusteella kaksi pelastusliiviä on velvoitettu poistettavaksi markkinoilta ja kahden liivin myynti on lopetettu. Tiedot markkinoilta poistetuista lasten pelastusliiveistä löytyvät vaarallisettuotteet.fi -sivustolta.

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

The post Pelastusliivit estäisivät suurimman osan vesiliikenteen hukkumisista appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.