Kierrätysraaka-aineiden kysyntä kasvaa. Esimerkiksi tällä vuosikymmenellä kierrätysalumiinin tuotanto tulee ensimmäistä kertaa ylittämään primäärialumiinin tuotannon. Kierrätysalumiinin käyttö säästää 95 % energiaa neitseelliseen raaka-aineeseen verrattuna. Kuusakoski on ainoa kierrätysalumiinin valmistaja Suomessa. Vuonna 2022 Kuusakoski toimitti asiakkailleen kierrätysalumiinia määrän, joka vastaa 2000 matkustajalentokoneen alumiinia. Nyt yhtiö investoi merkittävään uuteen tuotantolinjastoon. Tavoitteena on kasvattaa ei-magneettisten metallien, joihin alumiinikin kuuluu, kierrätystehokkuutta ja -kapasiteettia. Investointi on arvoltaan 25 miljoonaa euroa.

Kuusakosken prosessointikyky mahdollistaa jo nyt erittäin tehokkaan metallien palautuksen jätevirroista takaisin raaka-aineeksi. Uuden investoinnin myötä yhtiö pystyy jatkossa käsittelemään entistä suuremman materiaalimäärän entistä korkeammalla hyödyntämisasteella. Yhtiö ennakoi kaikkien kierrätysmetallien kysynnän kasvua. ”Pohjoismaiset yritykset investoivat vahvasti vihreään siirtymään, ja tänä päivänä kaikki keskustelut asiakkaidemme kanssa liittyvät tavalla tai toisella mahdollisuuksiin rakentaa kestävämpi arvoketju kierrätysraaka-aineiden avulla”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto. ”Kun tämä projekti saadaan maaliin, ei-magneettisten metallien prosessoinnin kokonaiskapasiteettimme nousee 50 prosentilla. Investointien myötä pystymme tarjoamaan entistä enemmän ja entistä puhtaampia kierrätysraaka-aineita valmistavalle teollisuudelle.”

Kokonaisuudessaan ei-magneettisten metallien prosessointiin keskittyvän investointikokonaisuuden on suunniteltu valmistuvan vuonna 2025. Investointikokonaisuus on osa Kuusakosken aiemmin julkaisemaa vihreää investointiohjelmaa. Lue lisää investointiohjelmasta täältä

Lähde: Kuusakoski Recycling

The post Puhtaampien kierrätysmetallien tarve kasvaa voimakkaasti appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.