Juuan kunta liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon maanantaina 23.1. Samalla Juuka liittyi Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS). Juuan myötä jo 95,5 prosenttia Pohjois-Karjalan asukkaista asuu kunnassa, joka on asettanut päästövähennystavoitteen. Hinku-maakuntana Pohjois-Karjala on sitoutunut alueen Hinku-kuntien kanssa vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Ennakkolaskennan mukaan Pohjois-Karjalassa oli leikattu kokonaispäästöjä 36 prosenttia vuoteen 2021 mennessä. Pohjois-Karjalan 13 kunnasta verkostosta puuttuvat enää Heinävesi ja Polvijärvi. Koko maassa Hinku-kuntia on 93.

Juuassa on tehty merkittäviä ilmastotekoja viime vuosina. Olemme luopuneet lähes kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä koko kuntakonsernissa. Tuotamme lämpöä merkittävissä määrin omista metsistä saaduilla raaka-aineilla. Uudet rakennukset ovat erittäin energiatehokkaita ja vanhempien rakennusten osalta pyrimme tehostamaan energiatehokkuutta eri tavoin, kunnanjohtaja Henri Tanskanen. Kunnan pinta-ala on suuri, joten ilmastokytkös on vahva pelkästään metsäomaisuuden kautta. Henri Tanskanen kertoo Juuan olevan sitoutunut vastuulliseen ja kestävään metsäpolitiikkaan ja luonnon monimuotoisuuden kunnioittamiseen.

Vuonna 2008 perustettuun Hinku-verkostoon kuuluvat kunnat ja maakunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijatTanskanen odottaa Hinku-verkostolta tukea ilmasto- ja energiapolitiikan toteuttamiseen. “Yleisesti ottaen pienemmissä kunnissa ei ole riittäviä resursseja hoitaa itse asioita, joita Hinku-verkoston yhteistyön kautta on saatavilla. Pohjois-Karjalaan tulee seuraavina vuosina useita hankerahoitusinstrumentteja, joiden avulla myös Juuka voidaan siirtää 2020-luvun vaatimalle tasolle ilmasto- ja energiapolitiikassa. Meillä on edessä aurinko- ja tuulivoimaan liittyviä asioita, fossiilisista polttoaineista luopumisen vauhdittamista sekä kunnan rakennuksiin kohdistuvia energiatehokkuusasioita”, Henri toteaa.

Pohjois-Karjalan kuntien ilmastotyötä on vauhdittanut vuoden ajan maakuntaliiton Päästöt kuriin – tehokkaasti kohti vähähiilisyyttä -hanke. Tämän vuoden alussa maakuntaliitossa käynnistyi Ilmastokestävä Pohjois-Karjala -hanke, jossa kohderyhmänä ovat myös yritykset. “Tarvitsemme myös uusia, kestäviä keinoja päästöjen vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena on luoda kestäviä toimintatapoja, jotka tukevat ilmastonmuutoksen hillintää ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Ne myös tuovat työtä ja kestävän yrittämisen mahdollisuuksia Pohjois-Karjalaan”, kertoo projektisuunnittelija Eetu Ahlberg. Ilmastokestävä Pohjois-Karjala -hankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 82 206 euroa. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19- pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ilmastolain päivitys hyväksyttiin lokakuussa 2022. Laki velvoittaa kunnat laatimaan ilmastosuunnitelman yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Kunnan ilmastosuunnitelma on laadittava tai päivitettävä vähintään kerran valtuustokaudessa ja suunnitelman hyväksyy valtuusto. Ilmastosuunnitelman tulee sisältää muun muassa tavoitteen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään. Niille kunnille, joilta ilmastosuunnitelma vielä puuttuu, voidaan myöntää täysmääräistä valtionavustusta vuoden 2023 aikana. Ympäristöministeriössä on parhaillaan valmisteltavana opas kuntien tueksi ilmastosuunnitelman laadintaan. Suomen ympäristökeskuksen mukaan 71 Manner-Suomen kunnalla on suunnitelma, joka käsittelee kokonaan tai osittain ilmastoasioita.

Lähde: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

The post Sadan Hinku-kunnan etappi lähestyy – Juuan kunta mukaan ilmastotyön edelläkävijöihin appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.