Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen metsien suojelutilaston mukaan Suomen suojeltujen metsien pinta-ala oli kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana sekä lakisääteisillä suojelualueilla että talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteissa yhteensä 57 000 hehtaaria. Suojeltujen metsien osuus Suomen metsäalasta oli vuoden 2022 alussa edelleen 13 prosenttia.

– Metsien suojelutilasto tarkastelee lakisääteisten suojelualueiden ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteiden pinta-alojen kehitystä. Suomen metsistä oli 1.1.2022 suojeltu 2,94 miljoonaa hehtaaria. Tästä oli metsämaata eli hyvin kasvavaa metsää 1,70 miljoonaa ja heikommin puuta tuottavaa metsää eli kitumaata 1,24 miljoonaa hehtaaria. Suomen metsäalasta oli suojeltu yhteensä 13 prosenttia, kertoo yliaktuaari Tuomas Niinistö Lukesta.

Pääosa Suomen suojelluista metsistä on täysin metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolella. Nämä metsät sijaitsevat luonnonsuojelulain nojalla perustetuilla luonnonsuojelualueilla, suojeluohjelmissa luonnonsuojelualueiksi varatuilla alueilla ja erämaa-alueilla. Täysin metsätalouden ulkopuolella olevaa lakisääteisesti suojeltua metsää oli vuoden 2022 alussa 2,27 miljoonaa hehtaaria eli kymmenen prosenttia Suomen metsäpinta-alasta. Tästä metsämaan osuus oli 54 prosenttia ja kitumaan 46 prosenttia.

Pohjois-Suomen eli Lapin, Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueella sijaitsi noin kolme neljännestä eli 2,29 miljoonaa hehtaaria suojelluista metsistä. Tämä tarkoittaa sitä, että viidesosa Pohjois-Suomen metsistä on suojeltu. Suojeltua metsämaata ja kitumaata oli kumpaakin Pohjois-Suomessa suunnilleen yhtä paljon. Niistä jäi täysin metsätalouden ulkopuolelle 1,89 miljoonaa hehtaaria.

Etelä-Suomessa metsistä oli suojeltu kuusi prosenttia eli 0,65 miljoonaa hehtaaria. Tästä 0,38 miljoonaa hehtaaria oli kokonaan metsätalouden ulkopuolella. Etelässä metsämaan osuus suojellusta metsäalasta oli 84 prosenttia eli merkittävästi suurempi kuin pohjoisessa. – Kaikista suojelluista metsistä yli neljä viidesosaa sijaitsee valtion mailla. Valtion omistaa metsiä lähinnä Pohjois-Suomessa. Yksityismetsien suojelukohteiden merkitys kasvaa etelää kohti siirryttäessä, jonne yksityismetsien omistuskin painottuu, Niinistö toteaa.

Edellisen kerran metsien suojelutilasto laadittiin 1.1.2019 tilanteesta. Siihen verrattuna metsien lakisääteisten suojelualueiden pinta-ala kasvoi 41 000 hehtaaria ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteiden pinta-ala 16 000 hehtaaria. Suojeltu metsäala nousi Pohjois-Suomessa 25 000 hehtaaria ja Etelä-Suomessa 32 000 hehtaaria. Pohjois-Suomessa suojellun metsäalan osuus pysyi ennallaan 20 prosentissa, mutta Etelä-Suomessa osuus kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä kuuteen prosenttiin.

Suomen määritelmän mukainen metsäala on hyvin lähellä kansainvälisissä tilastoissa käytettyä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) määritelmän mukaista maamme metsäalaa. Metsämaan ja kitumaan yhteisala on Suomessa noin 1,7 prosenttia suurempi kuin FAO:n määritelmän mukainen metsäala. Kansainvälisissä suojelutilastoissa sovelletaan FAO:n määritelmää. Tilaston tiedot ovat saatavilla tarkemmin Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta.

Lähde: Luke

 

The post Suojeltu metsäpinta-ala on lisääntynyt appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.