EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 19,0 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2022. Päästöt pienenivät 6,4 % vuoden 2021 päästömäärästä. Vuosien 2013-2022 päästöjen kehitys on esitetty jäljempänä linkistä löytyvässä liitteessä. Maakaasun kulutus laski 54,1 % edellisvuoteen verrattuna (energiamääränä laskettuna). Turpeen kulutus laski 6,2 % ja kivihiilen kulutus kasvoi 23,3 % edellisvuoteen verrattuna. Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden kulutus väheni 10,1 % edellisvuoden tasosta.

Maakaasun kulutuksen laskuun vuonna 2022 vaikuttivat maakaasun korkea hinta sekä tuonnin loppuminen Venäjältä. Kivihiilen käyttöön vaikuttivat hintasuhteiden muutokset polttoaine- ja sähkömarkkinoilla. Kivihiilellä tuotetulla energialla korvattiin muun muassa maakaasulla tuotetun energian sekä sähköntuonnin vähentymistä. Päästöjen kehitykseen vaikuttavat myös mm. säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä.

Kaikkien päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvien laitosten on toimitettava edellisen vuoden päästöjä koskeva todennettu päästöselvitys maaliskuun 31. päivään mennessä. Vuoden 2022 osalta 500/501 laitosta toimitti päästöselvityksen määräaikaan mennessä. Puuttuvat tiedot päivitetään alla olevan linkin liitteisiin, kun ne on toimitettu Energiavirastolle.

Tarkemmat päästötiedot vuodelta 2022 Energiaviraston verkkosivuilla

Lähde: Energiavirasto

The post Suomen päästökauppasektorin päästöt pienenivät 1,3 miljoonaa tonnia vuonna 2022 appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.