Tämän vuosituhannen työmarkkinoiden myllerryksessä korkean tuottavuuden työpaikkojen merkitys on korostunut entisestään, ja STEM-koulutetut*) ovat olleet keskeisessä roolissa Suomen yrityssektorin uudistumisessa. Tarvitaan kuitenkin jatkuvaa panostusta koulutukseen ja innovointiin, jotta Suomen yrityssektori pysyy kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa.

Tuoreen Laboren Analyysi-julkaisun ”Työntekijöiden palkat yritysten myllerryksissä” kirjoittajien, Paolo Fornaron ja Mika Malirannan, mukaan Suomen yrityssektorin työmarkkinoilla on tapahtunut merkittäviä muutoksia vuodesta 2003 vuoteen 2020. Vaikka haasteita on ollut, vuoden 2015 jälkeen yritykset ovat pystyneet luomaan uusia työpaikkoja ja kehittämään uusia tuotteita ja tuotantotapoja.

Suomen yrityssektorin työmarkkinat ovat olleet rajun myllerryksen kourissa tämän vuosituhannen kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä. Tuona aikana yrityksissä on tuhoutunut paljon työpaikkoja, joista monet ovat olleet korkean tuottavuuden työpaikkoja. Tämä näkyy Suomen yrityssektorin heikkona tuottavuuskehityksenä vuosina 2009–2014. Vahvan toipumisen vuosina 2015–2020 Suomen yrityksiin on puolestaan syntynyt paljon uusia työpaikkoja.

Varsinkin uusien, korkean tuottavuuden työpaikkojen luonnissa korostuu yrityksessä tehtävän innovoinnin merkitys. Uusien tuotteiden valmistus on ollut Suomessa viime vuosina vahvassa kasvussa. Uusien tuotteiden ja tuotantotapojen kehittämisessä korkea-asteen koulutettujen ja varsinkin STEM-alan koulutettujen merkitys voidaan odottaa korostuvan ja näkyvän heidän palkkakehityksessään.

“Laskelmamme kertovat, että vuoden 2015 jälkeen STEM-koulutettujen palkkakehitys on ollut hyvin nopeaa, jos he ovat vaihtaneet työnantajaansa tai ovat työskennelleet nopeasti kasvaneessa yrityksessä. Myös ekonomit ovat päässeet osalliseksi vahvasta palkkakehityksestä”, toteaa Analyysin toinen kirjoittaja Mika Maliranta.

Kaiken kaikkiaan ”Työntekijöiden palkat yritysten myllerryksissä” -julkaisussa analysoidut yksilötason palkkakehitykset kertovat monia kiinnostavia asioita osaavan työvoiman pulan piirteistä ja rakenteesta.
Julkaisu liittyy Palkansaajasäätiön rahoittamaan Laboren Innovaatio, tuottavuus ja kasvu -tutkimusohjelmaan. Se on myös järjestyksessään ensimmäinen Laboren uuden Analyysi-sarjan julkaisu.

Lähde: Työn ja talouden tutkimus LABORE

The post Suomen yrityssektorin työmarkkinat voimakkaassa muutoksessa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.