Labore ja VTT toteuttavat Business Finlandin tukemana kaksivuotisen tutkimushankkeen “Kestävän kasvun ennakointia – visio vihreän siirtymän jälkeisistä vaurauden ajureista”, jossa hahmotellaan nykyistä ympäristöystävällisempää taloutta ja yhteiskuntaa kansalaisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi.

“Foresight on Sustainable Growth – Vision for Post Green Transition Drivers of Prosperity” -hankkeen tavoitteena on luoda tukeva pohja tulevien vuosien ja vuosikymmenien yhteiskuntapoliittiselle ajattelulle tarjoamalla yhtenäinen viitekehys, syväanalyysit valituista teemoista ja joukko politiikkasuosituksia.

Vihreä siirtymä on vasta alkanut. Niinpä sitä tukevan yhteiskunnan hahmottelu edellyttää vasta tulevaisuudessa toteutuvan maailmantilan analysointia. Hankkeessa tehdäänkin ennakointia, jota ohjaa sen toteuttajien ymmärtämys talouskasvun teorioista ja empiriasta sekä kestävyydestä. Hankkeessa pidetään sarja työpajoja ja sen löydökset politiikkasuosituksineen vedetään yhteen hankkeen päättävässä kirjassa. “Vaikka talous- ja yhteiskuntatieteissä tutkitaan ympäristölliseen ja muuhun kestävyyteen liittyviä näkökohtia varsin laajasti, niiden pohjalta ei ole syntynyt valtavirraksi muodostunutta tai yleisesti sovellettavaa ‘vihreän kasvun’ ajattelurunkoa tai viitekehitystä. Niinpä Labore ja VTT, yhdessä mukana olevan kansainvälisen tutkijajoukon kanssa, päättivät ottaa haasteen vastaan.”, toteavat hanketta johtavat Laboren johtaja ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Mika Maliranta ja VTT:n työelämäprofessori Petri Rouvinen.

Hanke on kestävyys- ja talouskeskustelun ytimessä. Wattin höyrykoneen keksimisestä ja teollisesta vallankumouksesta on nyt kulunut reilut 250 vuotta. Aikana ennen teollista vallankumousta keskimääräisen (globaalin) kansalaisen hyvinvointi ei juuri lisääntynyt tuhansiin vuosiin. Pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta keskimääräisen hyvinvoinnin kasvu on ollut jatkuvassa rivakassa nousussa koko teollisen vallankumouksen jälkeisen ajan. Valitettavasti tämä kasvu on pitkälti perustunut fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiseen ja luonnon ryöstökalastukseen.

Business Finlandin rahoittama ForGrowth -hanke pyrkii määrittelemään nykyistä ympäristöystävällisempää taloutta ja yhteiskuntaa, jossa ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ovat saavutettavissa yhtä aikaa. Hankkeen avaustilaisuus järjestetään torstaina 10.11. klo 13-16 – ohjelmaan! Hankkeessa käytäviä keskusteluja voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #ForGrowthBF.

Lähde: LABORE | STT info

The post Suomessa kehitetään kestävän kasvun ennakointia vihreän siirtymän jälkeen appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.