Ympäristöministeriö on myöntänyt rahoitusta kolmelle SYKEn hankkeelle ja yhdelle konsortiolle, jossa SYKE on mukana. BIOMON-tutkimusohjelmasta rahoitetaan yhteensä kymmenen hanketta, jotka valikoituivat 41 hankehakemuksen joukosta.

”Ympäristöseurannat ottavat nyt isoja menetelmällisiä harppauksia. Samalla ne linkittyvät yhä tiiviimmin sekä perustutkimukseen että kestävyysmurrokseen tarvittaviin sovelluksiin. SYKEn uudet BIOMON-hankkeet, samoin kuin muutkin ohjelmasta rahoitetut hankkeet, ovat avainasemassa vahvistamassa tätä tiedon arvoketjua”, kertoo SYKEn tutkimusjohtaja Eeva Primmer.

SYKEn hankkeille Luontotyyppien yleismaastoseurannan kehittäminen (LYSEK), Sisävesien monimuotoisuuden mallinnus ja lajikadon arviointi biologisten seuranta-aineistojen avulla (VESIBIO) ja eDNA-menetelmien hyödyntäminen vesistöjen tilan ja monimuotoisuuden arvioinnissa (eDNA-monitor) rahoitusta myönnettiin yhteensä 761 000 euroa.

Hanke Valtakunnan metsien inventoinnin kehittäminen kattavaksi luonnon monimuotoisuuden seurannaksi DNA-, ääni- ja kuvapohjaisilla menetelmillä (NFI-BIODIV) toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Luonnonvarakeskuksen, Sveriges lantbruksuniversitet:n, Guelphin yliopiston ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Yhteishanketta rahoitetaan ohjelmasta 293 000 eurolla.

BIOMON-tutkimusohjelman tavoitteena on kehittää suomalaisten lajien ja luontotyyppien pitkäaikaisseurantoja ja seurannoissa käytettäviä menetelmiä luonnonsuojelun näkökulmasta. Lisäksi tutkimusohjelma pyrkii lisäämään monimuotoisuuden seurannan kattavuutta tuomalla uusia lajeja ja luontotyyppejä seurantojen piiriin sekä parantamalla seurantojen kustannustehokkuutta.

Lähde: SYKE

The post SYKEn hankkeet menestyivät BIOMON-tutkimusohjelman haussa appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.