Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna 11 prosenttia edellisvuoteen nähden. Teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 olisi noin 10,7 miljardia euroa. ”Teollisuuden investointiaikomukset ovat vahvistuneet tammikuussa julkaistusta edellisestä tiedustelusta. Kasvu painottuu edelleen selvästi kiinteisiin investointeihin. Kun talouden suhdannekehitys on lähikuukausille yhä arvoitus, investointien kasvu luo positiivista maisemaa ennen kaikkea vuodesta 2024 eteenpäin”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Tehdasteollisuuden kiinteiden investointien arvoksi ennakoidaan tänä vuonna 7,2 miljardia euroa, joka on 17 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen arvo olisi tiedustelun mukaan tänä vuonna 3,4 miljardia euroa, joka on sama taso kuin viime vuonna. Energiateollisuuden kiinteät investoinnit supistuisivat tänä vuonna 24 prosenttia ja niiden arvo olisi 3,8 miljardia euroa.

Teollisuuden investointiasteen ennakoidaan nousevan tänä vuonna 25 prosenttiin. Investointiaste on viimeksi ollut tätä korkeampi 2000-luvulla vain vuonna 2009. ”Teollisuuden matala investointiaste verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja Viroon on ollut pitkään Suomen helmasynti. Nyt se näyttää kohoavan paremmin kohti kilpailijamaiden tasoa. Korkeammalle tasolle investointiasteessa pitää vielä päästäkin tulevina vuosina, jotta saisimme kurottua takamatkaa kiinni”, Pakarinen toteaa.

Kuluvana vuonna palveluinvestoinnit kasvavat varovasti. Palveluinvestointeja mittaava saldoluku on tänä vuonna +2 pistettä eli hieman suurempi osuus yrityksistä näkee investointien lisääntyvän kuin vähentyvän. Investoinnit vähenevät erityisesti liikenteessä ja matkailu- ja rahoitusalalla. ”Palveluinvestointien rooli on koko ajan kasvussa, kun yhteiskunta digitalisoituu. Palvelut muodostavat jo nyt noin 70 prosenttia Suomen arvonlisäyksestä, joten koko talouden kannalta palveluinvestointien kehitys on ratkaisevassa roolissa”, Pakarinen analysoi.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK

The post Teollisuuden investointiaikomukset vahvoja appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.