Tutkimuslaitoksilta pyydetyt arviot keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) luonnosversion toimien riittävyydestä ovat valmistuneet. Arvioiden mukaan toimia on vahvistettava, jotta Suomi saavuttaa ilmastotavoitteensa riittävällä varmuudella. Hallitus päätti syksyn budjettiriihessään, että ilmastosuunnitelman toimien riittävyyttä arvioidaan ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja ilmastopaneelin antamien arvioiden pohjalta maaliskuussa.

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma on yksi hallituksen kolmesta ilmastosuunnitelmasta, ja siinä kuvataan taakanjakosektorin toimenpiteet, joilla Suomi saavuttaa EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteen sekä tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2035. Taakanjakosektorille lasketaan liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden ja jätehuollon sekä F-kaasujen päästöt.  Arviot ilmastosuunnitelmaluonnoksen toimien riittävyydestä pyydettiin Ilmastopaneelilta, Suomen ympäristökeskukselta (Syke), Luonnonvarakeskukselta (Luke), Ilmatieteen laitokselta ja Teknologian tutkimuskeskukselta (VTT). Arvioissa korostuu erityisesti maatalous- ja liikennesektorien rooli.

Tutkimuslaitosten riittävyystarkastelut tukevat keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta lausuntokierroksella saatua palautetta. Ilmastosuunnitelma oli lausuntokierroksella joulu-tammikuussa. Suunnitelmasta annettiin 210 lausuntoa. Valtaosassa lausunnoista kiinnitetään huomiota ilmastotoimien riittävyyteen. Lausunnoissa otettiin eniten kantaa maatalouden ja liikenteen teemoihin. Suosittuja teemoja olivat myös kulutuksen hiilijalanjälki, kuntien ja alueiden ilmastotyö sekä rakennusten erillislämmitys.

Kiitosta luonnos ilmastosuunnitelmaksi saa muun muassa siitä, että päästövähennyskohteita on etsitty laajalti ja toimenpiteet sisältävät suuren joukon uusia keinoja, jotka edesauttavat myös rakenteellisia muutoksia. Vastauksissa kuitenkin korostui huoli, että monista pienistä toimista koostuvaan kokonaisuuteen liittyvää epävarmuutta on vaikea hallita. Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä linjaa kokonaisuudesta maaliskuussa
Seuraavaksi ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä ryhtyy käsittelemään tutkimuslaitosten arvioita ja lausuntopalautetta.

Lisäksi arvioita käydään läpi ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä 22. helmikuuta. Pääministerin johtamassa ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä ovat edustettuina keskeiset sidosryhmät: ammattiliitot, kunnat, tutkijat, teollisuudenalat, etujärjestöt, nuoret ja kansalaisjärjestöt. Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä ottaa kantaa ilmastosuunnitelmaluonnoksesta tehtyihin riittävyysarvioihin maaliskuun puoliväliin mennessä.

Tutkimuslaitosten arviot:

Ilmastopaneelin arvio Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä PDF 442kB , lisätietoja: puheenjohtaja Markku Ollikainen, p. 050 415 1201, markku.ollikainen@helsinki.fi

VTT:n arvio Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä PDF 223kB , lisätietoja: research team leader Tiina Koljonen, p. 050 359 9549, tiina.koljonen@vtt.fi

SYKEn arvio Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä PDF 151kB , lisätietoja: professori Jyri Seppälä, p. 029 5251 629, jyri.seppala@syke.fi

LUKEn arvio Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä PDF 81kB , lisätietoja: tutkimusprofessori Kristiina Lång, p. 029 532 6474, kristiina.lang@luke.fi

Ilmatieteen laitoksen arvio Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä PDF 128kB , toimialajohtaja Hannele Korhonen, p. 029 539 2135, hannele.korhonen@fmi.fi

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman lausuntoyhteenvetoTiedosto avautuu uudessa välilehdessä PDF 671kB

Lähde: Ympäristöministeriö 

 

The post Tutkimuslaitosten arviot: taakanjakosektorin ilmastotoimia vahvistettava appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.