Parlamentaarisen TKI-työryhmän 2022 loppuraportti ”Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käyttöä koskeva monivuotinen suunnitelma” julkistettiin 1.3.2023. Suomen TKI-toiminnalla on nyt mahdollisuus ottaa jättiharppaus eteenpäin, ja tätä tilaisuutta emme saa hukata. Toimien konkretisointi jää tuleville hallituksille, joiden on tärkeä sitoutua raportin TKI-järjestelmän kehittämisen periaatteisiin ja panostaa kaikessa kansainvälisesti korkeaan laatuun sekä osaajiin, toteaa Unifi. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry kiittää parlamentaarista työryhmää erinomaisesta sisällöllisestä työstä sekä sidosryhmien mukaan ottamisesta valmisteluprosessiin. Kattava raportti tarjoaa selkeitä askelmerkkejä ja viitekehyksen TKI-toiminnan vahvistamiseksi. Erityisen arvokasta on, että korkeatasoisen perustutkimuksen ja osaamisen merkitys TKI-toiminnan perustana on nostettu raportissa prioriteetiksi.

Vuoden alussa voimaan tullut T&K-rahoituslaki ja sitä täydentävä monivuotinen rahoitussuunnitelma tarkoittavat erittäin merkittävää valtion lisäpanostusta T&K-toimintaan. Raportissa todetaan, että julkisen rahoituksen vipuvaikutus ja vaikuttavuus on tutkitusti suurin, kun se kohdennetaan perustutkimukseen ja siihen pohjautuvaan korkeakoulutukseen. Parlamentaarinen TKI-työryhmä ei esitä selkää allokaatiota julkisen rahoituksen kohdentamiselle. Se jää tulevien hallitusten tehtäväksi. Työryhmän esittämät periaatteet ovat paras ohjenuora tulevalle työlle. Raportissa linjataan, että rahoitusratkaisuissa tulee korostaa korkeaa laatua, vaikuttavuutta, uusiutumiskykyä ja mahdollisuutta tarttua uusiin haasteisiin. Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulevissa valinnoissa ykköskriteerinä on oltava kansainvälisesti korkea laatu kaikissa toimissa. Emme voi tyytyä vähempään, toteaa Unifin toiminnanjohtaja Tanja Risikko. Kansainvälisesti korkeatasoiset tutkimusryhmät ja tutkimusympäristöt ovat oleellisia osaajien ja kansainvälisten investointien houkuttelemiseksi. Vaikuttavuus perustuu tutkimustoiminnan laatuun, ja tutkimuksessa tarvitaan riittävän vahvoja alaansa keskittyneitä yksiköitä.

Puolet TKI-panostuksista on kohdennettava osaaviin tekijöihin. TKI-henkilöstön määrää ja osaamistasoa on nostettava merkittävästi. Tutkijakoulutuksen tärkeys osana tutkimustoimintaa onkin raportissa huomioitu suurella painoarvolla. Yliopistot kehittävät tohtorikoulutusta monipuolisesti, ja rahoituksen kohdentaminen tähän on viisas ja tarpeellinen esitys.

Uutta luova perustutkimus on myös aitojen uusien innovaatioiden kehittämisen perusta. Perustutkimukseen panostamalla Suomi voi ottamaan paikan johtavana kestävän tulevaisuuden tekijänä ja globaalien haasteiden ratkaisijana kuten raportissa esitetään. Kotimainen uutta tietoa tuottava tutkimus on myös edellytys kyvylle muualla tuotetun tiedon hyödyntämiselle sekä korkeatasoiselle soveltavalle tutkimukselle, raportti huomioi. Vaikuttavin TKI-toiminta uudistaa laajasti ja kestävällä tavalla koko yhteiskuntaa. Tähän tarvitsemme monipuolista tutkimusta ja laajaa yhteistyötä, korostaa Tanja Risikko.

Lähde: Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

The post Unifi: TKI-suunnitelma korostaa tutkimusta, osaamista ja laatua appeared first on Vastuullisuusuutiset.fi.